Projectleider bij de overheid

De afdeling Beleid & Projecten van de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is belast met het ontwikkelen en doen uitvoeren van het beleid op het gebied van de openbare ruimte en de economische ontwikkeling van Bonaire. Graag komen wij in contact met kandidaten die met ons de landbouwontwikkeling op Bonaire een impuls willen geven.

Als projectleider Landbouwontwikkeling Bonaire zal je aan de slag gaan met één of meerdere projectonderdelen die deel uitmaken van het programma Landbouwontwikkeling van Bonaire, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord 2018-2022. Het doel van het programma Landbouwontwikkeling Bonaire is om de geitenhouderij te professionaliseren.

WAT GA JE DOEN?

Je stuurt jouw project aan door middel van een op te stellen plan van aanpak en streeft naar de resultaten en doelen die gelden voor het betreffende project onderdeel. Samen met de programmamanager landbouwontwikkeling Bonaire voer je het project uit in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In jouw rol als projectleider heb je regelmatig overleg met de programmamanager Landbouwontwikkeling Bonaire, organiseer je bijeenkomsten met belanghebbenden en geef je uitvoering aan het betreffende deelproject in samenwerking met de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) van het OLB. Daarnaast stel je kwartaalrapportages op en presenteer je deze aan de programmamanager en indien nodig aan de opdrachtgevers.

De betrokken projecten:

1.      Veevoederproductie

Doel: het realiseren van de productie van veevoer voor de geprofessionaliseerde geitenhouderij.

2.      Opzetten systematische fokkerij

Doel: het realiseren van een geprofessionaliseerde geitenfokkerij.

3.      Kennis en monitoren

Doel: het realiseren van overdracht van kennis en kunde ten behoeve van een geprofessionaliseerde geitenhouderij.

4.      Opzetten I&R systeem

Doel: het opzetten en implementeren van een identificatie- en registratiesysteem voor de geitenhouderij.

5.      Plattelandsveiligheid

Doel: het voorkomen van diefstal en het optimaliseren van de handhaving betreffende geitenhouderij.

6.      Opstarten watervoorziening

Doel: het realiseren van betaalbaar landbouwwater ten behoeve van de landbouw en geitenhouderij.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding in de (tropische) landbouw. Daarnaast heb je aantoonbare kennis en ervaring met landbouwprojecten op Bonaire. Je dient voor alle projecten Papiamentu, Nederlands en Engels  in woord en geschrift te beheersen. Er wordt verwacht dat je vaardig bent in het schrijven van financiële kwartaalrapportages en in het leiden van projecten.

Voor wat betreft het project Watervoorziening geldt dat je minimaal in het bezit bent van een relevante WO-diploma. Daarnaast heb je aantoonbare kennis en ervaring met projecten en beleid op Bonaire en bezit je ervaring op het gebied van projectfinanciering. Ervaring met water en energie is een pre. Nederlands en Engels dien je in woord en geschrift te beheersen.

GEÏNTERESSEERD?

Aan jou wordt gevraagd een offerte uit te brengen naar één of meerdere van deze projecten. Bundeling van projectonderdelen is een pre. Bij het uitbrengen vaneen offerte voor meerdere deelprojecten, gelieve dit per deelproject te doen. Bij interesse zal de directie R&O als medeopdrachtgever een overeenkomst van opdracht (OVO) met jou als projectleider aangaan. De programmamanager Landbouwontwikkeling fungeert daarbij als jouw contactpersoon.

Ben jij geïnteresseerd in deze opdracht, dan  kun je vóór 22 juni 2020 jouw offerte indienen. De offerteaanvraag is tot uiterlijk 12 juni 2020 op te vragen per e-mail aan creutzberg@minlnv.nl.

Het kunnen overleggen van een VOG is een vereiste bij het aangaan van een OVO.

Branche: Overheid
Functiegroep: Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: HBO
Leidinggevend: Ja
Vereiste talenkennis: Engels Nederlands Papiaments
Vacature gaat in per : 09/06/2020
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: Bonaire

Leave a comment