Voogdijraad CN Kwaliteitsmedewerker

Voogdijraad CN is op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker.

HBO | Bonaire | 39,5 uur per week | Vacaturenummer: P&O2021_03_006 | Sluitingsdatum: 7 april 2021

Functieomschrijving

Als kwaliteitsmedewerker draag je bij aan  het functioneren en de kwaliteit van de primaire processen van de Voogdijraad. Zo zorg je er onder andere voor dat de interne processen en ondersteunende hulpmiddelen altijd actueel zijn. Daarnaast controleer je de naleving van vastgestelde procedures en registraties. Je ondersteunt ook bij het ontwikkelen van nieuw in- en extern beleid en werkt procedures en richtlijnen uit tot werkbare hulpmiddelen en instructies. De Voogdijraad is een jong en ambitieus team waar hard gewerkt wordt aan een professionaliseringsslag. We zijn op zoek naar een teamlid dat een uitdaging ziet in  het verbeteren van de organisatie en zichzelf.

Functietaken

De kwaliteitsmedewerker:  

 • is verantwoordelijk voor het beheer en up to date houden van de primaire processen, protocollen en werkinstructies;
 • zorgt voor het continue verbeteren van de processen door behoeften en knelpunten te signaleren en deze proactief aan te pakken;
 • traint de medewerkers over de te volgen werkwijzen en houdt hen op de hoogte van wijzigingen en nieuwe afspraken;
 • ziet toe op de naleving van de protocollen en afspraken;
 • werkt in nauwe samenwerking met het team in de ontwikkeling van ondersteunende middelen en sjablonen;
 • doet verbetervoorstellen voor aanpassingen in het registratiesysteem om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften en geldende processen;
 • monitort de kwaliteit door middel van het uitvoeren van audits en het bijhouden van rapportages (tbv. Directie);
 • geeft input voor de informatievoorziening over processen/ werkwijzen aan ketenpartners, cliënten en maatschappij (via afdeling communicatie);
 • is Superuser/ beheerder  van een aantal systemen waar de Voogdijraad mee werkt.

Het is van belang dat je zelfstandig kunt werken en een proactieve en oplossingsgerichte houding hebt. De Voogdijraad is een platte organisatie waar je in een team werkt van verschillende deskundigen. Je werkt nauw samen met de raadsonderzoekers en juridisch adviseur als het gaat om de processen en werkwijzen. Daarnaast werk je nauw samen met de adviseur beleid en bedrijfsvoering als het gaat om (grootschalige) aanpassingen/ projecten met betrekking tot de systemen en processen. Daarnaast voorziet de kwaliteitsmedewerker in cijfermatige rapportages en stemt met de directeur en adviseur af hoe de cijfermatige informatie aan te sluiten op de gestelde doelen en beleid. De kwaliteitsmedewerker controleert en stuurt aan op een adequate registratie conform de gestelde richtlijnen en kaders.

Organisatie

De Voogdijraad heeft vestigingen op ieder eiland, waarvan de grootste vestiging zich op Bonaire bevindt. De Voogdijraad is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de taak om kinderen te beschermen (gelijk aan de taken van de Raad voor de Kinderbescherming in NL). Ieder kind heeft recht op een gezonde en veilige omgeving om op te groeien. Dat is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In eerste instantie zijn de ouders hier verantwoordelijk voor. Soms lukt het de ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ondanks de inzet van hulpverlening. Als er ernstige zorgen zijn over het opgroeien en de opvoeding van een kind, kan de Voogdijraad worden ingeschakeld. De Voogdijraad onderzoekt en adviseert dan over de beste situatie/ oplossing voor het kind. Deze onderzoeken zijn op civiel- en strafrechtelijk gebied.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO-opleiding met passende werkervaring
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal alsmede het Papiaments in woord en geschrift;
 • Kennis van en affiniteit met de BES-eilanden is een pre.

Wat bieden wij

 • Een marktconform salaris, in aanloop schaal 9 en functieschaal 10 van minimaal $2.579,- en maximaal $3.972,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Een 13e maand van 8,33% van de bezoldiging met een minimum van $1.750,-;
 • Vakantiegelduitkering van 8,33% van de bezoldiging;
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • Interne opleidingsmogelijkheden;
 • 184 vakantie-uren;
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert.

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten;
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, is het Nederlanderschap een vereiste.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jill Soemosemito via Jill.Soemosemito@rijksdienstCN.com of +599 715 8898.

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
vacature@rijksdienstCN.com