Selibon: even voorstellen

Iedereen op Bonaire heeft of krijgt op de een of andere manier met ons te maken. Of het nu gaat om het buiten zetten van een rolcontainer (kliko), het ophalen van grofvuil, het huren van glasbakken en/of puincontainers, het brengen van afval naar de milieustraat dan wel het verwerken van biomedisch afval, als eilandbewoner heeft u op zijn minst weleens gehoord van Selibon, de enige afvalverwerker op Bonaire. Maar weet u wat onze services precies inhouden en wat we allemaal doen en leveren? Staat u weleens stil bij de invloed die we als afvalverwerker kunnen hebben op de lokale economie en uw rol daarin?

Wie of wat is Selibon N.V.?
Veilig en duurzaam afval verwerken voor een gezond, duurzaam en schoon Bonaire is onderdeel van de missie en de kernac- tiviteit van Servisio di Limpiesa di Boneiru oftewel Selibon N.V. In opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zorgen we voor het schoonhouden van de open- bare plekken (zoals stranden, wegen, pleinen) en het ophalen van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Het feit dat we nu een transitieplan1 hebben opgesteld om nog duurzamer, schoner, beter en milieuvriendelijker het afval in te zamelen en verwerken, betekent niet dat we daar de afgelopen jaren geen aandacht voor hadden. We hebben in de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen en investeringen gedaan voor een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering.

Rolcontainers (kliko)
Een van onze kerntaken is het ophalen van huishoudelijk en bedrijfsafval. Dat betekent onder andere dat we de daarvoor beno- digde rolcontainer leveren. Voor huis- houdens, bieden we gratis eenmalig een rolcontainer, oftewel ‘kliko’ per watermeter aan. Als uw kliko om wat voor reden dan ook stuk is, kunnen wij u gratis een nieuwe

kliko doen toekomen. Het aanvraagproces voor een kliko bij een nieuwe watermeter gaat via WEB. Een medewerker van het nutsbedrijf zal op uw verzoek een aanvraag- formulier invullen. Dit ingevulde formulier mailt of brengt u vervolgens naar Selibon. De aangevraagde kliko wordt dan een dag later geleverd. Voor bedrijven is onze procedure iets anders. Ondernemingen kunnen via mail of in persoon bij Selibon laten weten dat zij een rolcontainer willen. Om deze te verkrijgen moeten zij een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de naam, het emailadres, telefoonnummer en een kopie van het identiteitsbewijs van de contactper- soon meenemen of opsturen. Samen met onze medewerkers kijken we naar uw afval- behoefte en geven we een passend advies over hoe u uw afval kan scheiden en/of zo economisch mogelijk kan afvoeren.

Verwerking van biomedisch afval
Medisch afval moet mede vanwege de volksgezondheid en het milieu op een speciale manier worden verwerkt. De verbrandingsoven die Selibon in 2013 speciaal daarvoor heeft aangeschaft, maakte het mogelijk om zelf biomedisch afval te gaan verwerken. Afhankelijk van de hoeveelheid haalt Selibon één keer per week of één tot twee keer per maand het medisch afval op bij het ziekenhuis en/of het slachthuis.

Het afval wordt door de klant in speciale bij Selibon verkrijgbare verzegelde containers (medibins) gedaan die vervolgens in zijn geheel de verbrandingsoven ingaan. De oven wordt ook ingezet om kadavers en slachtvlees te vernietigen. Gebaseerd

op de hoeveelheid en frequentie biedt Selibon verschillende pakketten aan waarin de medibins, het transport en de verwer- king zijn opgenomen. Voor slechts $25 per maand kunnen klanten al het kleinste pakket aanschaffen. De ambitie is dat ook tandartsen en huisartsen hun biomedisch afval apart gaan behandelen en dus gebruik gaan maken van onze service.

Glasbakken in plaats van glasbollen
Van de 36 nieuwe glasbakken die we besteld hadden, hebben we inmiddels de helft verdeeld en verspreid over Bonaire. Zo zijn de oude glasbollen vervangen voor nieuwe glasbakken. De overige zestien glasbakken kunnen worden gehuurd door

klanten. Dit kan voor met name horecabe- drijven en/of de grotere resorts interessant zijn, omdat ze daarmee tijd en geld kunnen besparen. We verhuren ook speciale glascontainers, waarmee het glas naar de glasbak kan worden vervoerd. Bedrijven die een glasbak huren, kunnen erop rekenen dat we minimaal een keer per maand langs komen om de bak te legen. Een ander voordeel van het huren en plaatsen van

een glasbak is, dat de aanschaf of huur van een milieuvriendelijke perscontainer het gemakkelijker maakt om andere te scheiden afvalstromen (papier/karton, plastic, blik en glas) te reguleren en het restafval te verminderen.

Grofvuil en witgoed
Onder grofvuil verstaan we feitelijk al het bijzonder huishoudelijk afval dat niet meer gebruikt wordt en weggegooid moet worden en niet in de prullenbak past. Dat kunnen kasten, matrassen, stoelen of wat voor meubilair dan ook zijn. Zolang het binnen één kuub past, nemen we het gratis mee. Tuinafval, e-waste, bruin- en witgoed oftewel mobieltjes, alle huishoudelijke elektronische apparatuur en zaken als wasmachines en koelkasten zien we niet als grofvuil. Voor e-waste en bruin- en witgoed dient u dan ook een aparte afspraak te maken. Voor het grofvuil komen bij u langs op de vuilnisophaaldag van uw wijk, als u minimaal een dag van tevoren belt voor een afspraak en/of via Facebook een afspraak met ons maakt. E-waste, alle huishoudelijke elektronische apparatuur, wasmachines en koelkasten vallen onder witgoed en die halen we op de eerstvolgende woensdag op als u minimaal één dag van tevoren een afspraak maakt.

Puincontainers
Puincontainers kunnen zowel door particu- lieren voor hun tuinafval bijvoorbeeld, als door bedrijven voor hun bouwafval worden gehuurd. Afhankelijk van de beschikbaar- heid kan onze speciale wagen, drie dagen nadat u gebeld heeft en bij Selibon op kantoor voor de huur heeft betaald, de puincontainer bij u neerzetten. U kunt kiezen uit twee maten: vijf of twaalf kuub. Wees u ervan bewust dat de wagen ruimte nodig heeft om de container neer te kunnen zetten en dat de puincontainer het verkeer niet mag verstoren en dus niet op de (openbare) weg mag staan. Daarnaast dient u erop te letten dat de container niet overvol raakt. Het afval mag niet over de rand komen, noch uitsteken in de breedte, hoogte of lengte.

Bonaire gezond, schoon en duurzaam houden en maken kunnen we echter niet alleen. Dus let op uw afval en op wat u verbruikt en hoe u daar mee omgaat. Mocht u vragen hebben of kunnen we u ergens mee helpen, schroom dan niet om ons te bellen.

U kunt ons bereiken via:

Email: balie@selibon.com

Telefoon: 717-8159

Adres kantoor: Kaya Industria 20 Facebook: Selibon N.V.

Afvalcentrum (Kaminda Lagun 200):

Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 17:00 uur Zaterdag: 08:00 – 16:00 uur 

Zondag: gesloten

Openingstijden Afvalbrengstation Playa (Plasa Medio Ambiente -Kaya Industria 20):

Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 16:00 uur 

Zaterdag: 10:00 – 15:00 uur

Zondag: gesloten

Openingstijden Afvalbrengstation Morotin:

Maandag t/m vrijdag: 09:30 – 18:00 uur 

Zaterdag: 10:00 – 16:00 uur 

Zondag: 10:00 – 15:00 uur