, ,

Handelsmissie en congres; 10 jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen

will soon provide Pump-Out Services at the Marina

Op basis van haar ruime ervaring organiseert InterExpo op 8 en 9 december aanstaande in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. 

InterExpo organiseert al 31 jaar handelsmissies, waarbij vertegenwoordigers van de overheden en bedrijfsleven van de delen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied hun collega’s uit Nederland treffen om onder anderen over investeringen op de eilanden van gedachten te wisselen en de kansen te benutten. Dit evenement was aanvankelijk gepland voor december 2020, maar moest dit helaas vanwege de corona panedemie uitgesteld worden. In het perscentrum bestaat ruimschoots gelegenheid voor de deelnemers om elkaar ‘face to face’ te kunnen spreken. Tijdens deze handelsmissie wordt er ook een congres georganiseerd voor de deelnemers om stil te staan bij de staatkundige realiteit van 10 jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. 

Zo goed als alle fracties van politieke partijen op de verschillende 

eilanden hebben hun deelname reeds bevestigd, hetgeen ook geldt voor vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zoals uit het advocatuur, de 

financiële sector en enkele andere sectoren. De animo voor participatie is uniek en veelbelovend. Van de Tweede en Eerste Kamer van de Staten Generaal hebben een aantal leden hun deelname bevestigd, hetgeen ook geldt voor enkele wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Tijdens het congres zal de heer Jeroen Recourt optreden als dagvoorzitter. Er zullen 20 gastsprekers zijn en 14 panelleden voor de 2 debatten die gepland staan. In bijgaande brochure kunt u verder nagaan hoe deze 2 dagen ingedeeld zijn en wat de deelnemers allemaal kunnen verwachten.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de heer Peter Oerlemans van InterExpo.

Peter Oerlemans 

InterExpo Caribbean N.V. (Curaçao) 

www.interexpo.biz 

E: peter@interExpo.biz 

T: 005999 – 6961455