IND Allround Medewerker

HBO | Bonaire | 39,5 uur | P&O2021_08_001 | Sluitingsdatum: 25 augustus 2021

Functieomschrijving

Een allround medewerker van de IND-unit CN  is een dienstverlener die de klant centraal stelt en tegelijkertijd borg staat voor een zorgvuldige toepassing van de regelgeving. Hiervoor is een visie nodig waarin dienstverlening en handhaving elkaar niet uitsluiten. Je werkt in het team van de IND-unit CN die onderdeel is van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap van de IND in Nederland. Het werkgebied van de allround medewerker strekt zich uit tot de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De Allround medewerker is in de breedste zin belast met zowel front-office als backoffice werkzaamheden.

Functietaken

 • Je hebt kennis van de vreemdelingenregelgeving en inzicht in alle processen van de IND. Je verstrekt informatie zowel mondeling via het loket, telefonisch als digitaal over de procedures;
 • Je verricht werkzaamheden met betrekking tot identificatie w.o. het controleren van de geldigheid van originele brondocumenten;
 • Je verricht werkzaamheden m.b.t. de loketfunctie;
 • Je neemt aanvragen tot toelating en naturalisatie in behandeling en onderzoekt de aanvraag, toetst de gegevens op volledigheid en juistheid en stelt het dossier op dat naar Nederland wordt gestuurd;
 • Je bestudeert relevante instructies in relatie tot de aanvraag;
 • Je draagt ervoor zorg dat de aanvraag compleet is en verwerkt de aanvragen in het toelatingssysteem;
 • Je maakt conceptbeschikkingen;
 • Je organiseert of neemt deel aan hoorzittingen en je voert vreemdelingrechtelijke procedures in eenvoudige zaken.

De organisatie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De IND CN behandelt aanvragen voor toelating van vreemdelingen en Nederlanders (niet zijnde eilandskinderen of toeristen) die zich in Caribisch Nederland willen vestigen. Ook behandelt de IND CN aanvragen voor verlenging van het toeristisch verblijf en van toegelaten personen die Nederlander willen worden.

Jouw competenties

 • Integer
 • Klantgericht
 • Flexibel
 • Accuraat
 • Zelfstandig
 • Resultaatgericht
 • Communicatief

Functieeisen

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, juridische richting;
 • De Opleiding Documentencontrole (Doc 1) van de KMar of de Module Documenten Onderzoek Gemeenten van de Politieacademie is een pré;
 • Je hebt kennis van het vreemdelingenbeleid en –regelgeving;
 • Beheersing van verschillende gesprekstechnieken, zoals actief luisteren en open vragen stellen;
 • Je hebt inzicht in logistieke en administratieve processen en inzicht in de politieke/bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen IND CN opereert;
 • Je gaat gestructureerd en accuraat te werk;
 • Je bent een teamspeler en kunt ook zelfstandig werken en vanuit werkinstructies;
 • Je bent initiatiefrijk en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je hebt een representatieve houding en een open uitstraling;
 • Je bent stressbestendig en in staat snel te schakelen;
 • Je hebt zowel mondeling als schriftelijk een goede beheersing van het Nederlands en Engels, en een goede uitdrukkingsvaardigheid in Papiaments en Spaans.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salarisschaal, in aanloop schaal 9 en functieschaal 10 van minimaal $ 2.579,- en maximaal $ 3.927,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de werkweek 36 uur per week, met behoud van salaris;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,– bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 184 vakantie-uren bij een werkweek van 39,5 uur per week, met ingang van 1 januari 2022 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,– in 2021), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met  Ingrid Sealy, unithoofd IND, telefoon: (+599) 715 8330.

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar: vacature@rijksdienstcn.com