Ondernemers krijgen opnieuw steun vanuit EZK

Ondernemers die te maken hebben met omzetverlies vanwege de coronacrisis en daardoor hun vaste lasten moeilijker kunnen dragen, kunnen opnieuw een aanvraag doen voor een tegemoetkoming vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om een nieuwe regeling waarbij de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $55.000. Deze eenmalige betaling komt bovenop de ondersteuning in de loonkosten voor bedrijven (Noodregeling SZW) en de regeling volgt de eerdere EZK tegemoetkoming van $2.200 of $4.400 op.  

In deze nieuwe regeling wordt de hoogte van de ondersteuning berekend op basis van omzetcijfers van de onderneming. De cijfers van de maanden maart tot en met juni in 2019 worden vergeleken met dezelfde periode in 2020. Er moet sprake zijn van ten minste 30% omzetverlies vanwege de coronacrisis om in aanmerking te komen. Op de website van RCN staat een rekenmodule waarmee ondernemers eenvoudig het bedrag kunnen berekenen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken. Indien het bedrag uitkomt op $6.000 of meer, moet een verklaring van hun boekhouder of accountant worden toegevoegd aan het aanvraagformulier om de opgegeven cijfers te bevestigen.

De tegemoetkoming is een ondersteuning in de vaste lasten voor de periode van 13 juni tot en met 12 oktober 2020. Ondernemingen die aanspraak willen maken op de regeling moeten sinds 13 maart 2020 bekend zijn bij de Belastingdienst Caribisch Nederland en gevestigd zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius. Alle voorwaarden en aanvullende informatie staan op https://www.rijksdienstcn.com/covid-19/noodpakket-overheid/tegemoetkoming-ezk .

Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, voert de RCN-unit SZW deze regeling uit. Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen samen met de nodige bijlagen vanaf dinsdag 11 augustus tot en met uiterlijk donderdag 12 november 2020 per e-mail worden opgestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5554 / 781-5558 (Bonaire), 790-0052 (Sint Eustatius) en 416-3804 (Saba).