Bonaire) Stilstand is meer dan achteruitgang

Voor iedere branche is het belangrijk om met de tijd mee te gaan en te innoveren waar je kunt. Binnen de gezondheidszorg is dit belang echter nog groter. Het gaat tenslotte om de gezondheid van mensen.

Illustratief zijn daarbij bijvoorbeeld de eisen die veel verzekeraars stellen aan zorgverleners. Dit varieert van specifieke inrichtingseisen om bepaalde behandelingen uit te mogen voeren tot aan de eis dat je gebruik maakt van de meest recente richtlijnen en behandelprotocollen. Om hieraan te kunnen voldoen moet je continu bezig zijn met het in de gaten houden van lokale en internationale ontwikkelingen. Dat betekent dat je de vakliteratuur moet blijven bijhouden, moet voldoen aan bijscholingseisen en deze moet proberen te implementeren in je zorgverlening.

Het wonen en werken op Bonaire heeft vele voordelen, maar er zijn ook nadelen op het gebied van vernieuwing. Het voordeel van Bonaire is dat het als eiland kleinschalig is. Met het juiste netwerk is het goed mogelijk om met beleidsmakers en zorgverzekeraars in contact te treden om zo de (on)mogelijkheden van bepaalde innovaties bespreekbaar te maken. Aan de andere kant ligt de uitdaging in het proberen zo actief mogelijk met je vakgebied bezig te blijven. Als het goed is, vind je je vak interessant, wat het lezen van literatuur laagdrempelig houdt. Nadeel is wel dat vele congressen, cursussen en vervolgopleidingen hier door de afstand praktisch niet haalbaar zijn. Binnen ons Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire proberen we dit zo goed mogelijk te ondervangen door diverse overlegvormen, casusbesprekingen, intervisie, klinische lessen en een verplichte interne bijscholingseis. Op strategisch niveau is het voor Caribisch Nederland belangrijk om bij te houden wat er speelt binnen Europees Nederland. Aangezien onze gezondheidszorg is gekoppeld aan de basisverzekering van Europees Nederland kan het baten om de tendensen te volgen en zodoende voorbereid te zijn op de op handen zijnde veranderingen.

Zo zijn er voor Caribisch Nederland bijvoorbeeld twee belangrijke aanpassingen binnen het basispakket aangekondigd voor 2020. Stoppen met roken zal worden opgenomen in de aanspraken op zorg. Doordat deze aanpassing Bon Bida ook logisch leek, heeft het centrum nu al ruim een jaar de enige gecertificeerde stoppen-met-roken-coach. Ons protocol ligt klaar en na het draaien van onze pilot zijn we klaar om te beginnen met deze vernieuwing binnen de zorg. De andere aanpassing heeft betrekking op de vergoeding voor leefstijl coaching. De twee leefstijlcoaches vervullen binnen Bon Bida al meer dan zes jaar een zeer actieve rol bij vele behandelprotocollen. De vergoeding voor leefstijl coaching is dan ook erg belangrijk voor Caribisch Nederland. Een leefstijlcoach is namelijk een specialist die mensen helpt om zo gezond mogelijk te leven, te bewegen, te stoppen met roken, het alcoholgebruik te matigen, te eten en te ontspannen. Veel chronische ziektes zijn immers terug te voeren op een of meerdere ongezonde leefgewoontes. Dat is in Caribisch Nederland niet anders.

En nu kunnen cliënten binnenkort (met ingang van 2020) een beroep doen op de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in het zorgpakket. Hieronder valt bijvoorbeeld een programma als ‘De Beweegkuur’. Dit is een aanpak van overgewicht en obesitas die wordt uitgevoerd door verschillende professionals. Omdat iedereen binnen hetzelfde protocol samenwerkt, is het een heel effectief programma.
Bon Bida biedt dit programma met behulp van een subsidie inmiddels iets meer dan een jaar aan en het feit dat het nu gaat worden vergoed, is een bewijs dat we als centrum de juiste keuze hebben gemaakt. Het is bovendien goed nieuws voor mensen die willen (of moeten) werken aan een gezonder gewicht.

De bezuinigingen binnen de fysiotherapie heeft de beroepsgroep gestimuleerd om te onderzoeken wat de resultaten zijn van diverse soorten van therapie bij bepaalde aandoeningen. Dit heeft geleid tot een modernisering van het vakgebied. Het betekent ook dat praktijken die de ontwikkelingen niet goed (genoeg) hebben bijgehouden, een inferieure therapievorm met minder optimale resultaten leveren.
 Het is echter je verantwoordelijkheid en plicht als professional om dit te voorkomen. Naar aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van therapievormen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al meerdere malen met positief resultaat geadviseerd bepaalde indicaties weer toe te voegen aan de basisverzekering. Hierdoor zijn zaken als C.O.P.D., knie- en heupartrose en claudicatio intermittens (zogeheten etalagebenen) weer als indicatie toegevoegd aan het zorgpakket, waardoor de fysiotherapie vanaf de eerste behandeling door de basisverzekering wordt vergoed.