Beleidsadviseur B Educatie

De directie Samenleving & Zorg stimuleert de ontwikkeling en verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de burgers op Bonaire. S&Z ondersteunt daarbij in het vergroten van de zelfredzaamheid en het dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven. De directie adviseert het Bestuurscollege, ontwikkelt sociaal beleid en zorgt met organisaties in het veld voor de uitvoering van projecten en programma’s. De afdeling Educatie en Welzijn ontwikkelt beleid voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

 

Wat ga je doen?

Je houdt alle ontwikkelingen bij die relevant zijn voor het educatieve beleidsveld. De (ei)landelijke en regionale ontwikkelingen verwerk je in notities en adviezen. Het vastgestelde beleid vertaal je naar regelgeving, richtlijnen en beheersinstrumenten. Om dit succesvol te realiseren voer je in- en extern overleg met verschillende functionarissen en managers van andere afdelingen. Je bent kritisch en toetst de reeds gebruikte en/of nieuwe regelingen, instrumenten en systemen op effectiviteit en komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen. Je leidt (deel)projecten op het eigen vakgebied of neemt vanuit het vakgebied deel aan beleidsprojecten. Hierbij draag je zorg voor de planning, bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit, lost uitvoeringsproblemen op en rapporteert over (deel)project. Beleidsonderwerpen zijn onder andere onderwijshuisvesting, volwassen educatie en kinderopvang.

 

Waar moet je aan Voldoen?

Je hebt een relevante HBO opleiding bijvoorbeeld Pedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Sociaal Cultureel werk en ruime ervaring in een vergelijkbare functie. Je beheerst de Nederlandse, Papiamentse en Spaanse taal in woord en geschrift. Je bent een goede netwerker, integer, efficiënt, samenwerkings- en resultaatgericht, besluitvaardig en hebt oog voor kwaliteit.

 

Het salaris bedraagt min. $ 3.019,- (aanloopschaal 10) en max. $ 4.456,- (functieschaal 11).

 

GEINTERESSEERD?

Voor meer informatie of een functiebeschrijving
kun je contact opnemen met de heer Christopher Frans tel. 717 2211 of mw. Ina Garretsen
tel. 717 3737.

Je sollicitatie en C.V. kun je tot met 22 maart 2019   richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij uw Sollicitatie per email: personeelszaken@bonairegov.com.

 

Wnd. Hoofd Educatie & Welzijn,

Dhr. C. Frans

 

Beleidsadviseur P&O,

Mw. I. Garretsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *