Vestigings vergunningen

Om een bedrijf te kunnen starten, heb je een vergunning nodig van het Openbaar Lichaam Bonaire. Sinds Bonaire een bijzondere gemeente is geworden van Nederland zijn er twee voorwaarden op basis waarvan een aanvraag getoetst wordt:

• Verstand van zaken/deskundigheid
• Financiële basis

Er is geen sprake meer van moratoria op sommige gebieden. De meest voorkomende rechtsvormen op Bonaire:

Naamloze Vennootschap (NV)
Besloten Vennootschap (BV)
Vennootschap onder Firma (VOF)
Commanditaire Vennootschap (CV)

Je kunt ook een stichting oprichten. Hiervoor is geen vergunning nodig. Als je wilt uitbreiden of wijzigingen aan wilt brengen in een bestaand bedrijf, heb je ook een vergunning nodig. De directie Ruimte en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het adviseren van het Be-stuurscollege over het het wel of niet toekennen van een vergunning. In hun advies houden zij rekening met de natuur en kijken zij naar de locatie van het bedrijf. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het Bestuurscollege.

Leave a comment