Zorg voor de toekomst

Januari is een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar en te kijken wat ons te wachten staat in 2019. Als we terugkijken op 2018, zien we een groei in het aantal inschrijvingen in het handelsregister. Eveneens zichtbaar is dat er veel nieuwe projecten zijn gestart en dat ondernemers uit de regio steeds meer interesse tonen in het opzetten van filialen op het eiland. 

Dit zijn positieve ontwikkelingen. Het neemt echter niet weg dat ondernemen op Bonaire nog steeds niet altijd even eenvoudig is en vele uitdagingen kent. Des te trotser kun je zijn als ondernemer, wanneer het je lukt het hoofd boven water te houden. Genoeg is dat echter niet. Je wilt je immers verder ontwikkelen, resultaten boeken, rendement behalen, je kennis uitbreiden en soms kun je daar wat hulp bij gebruiken. 

Als ondernemer sta je er immers niet alleen voor. Naast het beheren van het handelsregister, het vertegenwoordigen van de handel en nijverheid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid, is zorg dragen voor ondernemers en organisaties op het eiland een van onze kerntaken als Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) op Bonaire. Adviseren, informeren en trainingen geven vormen daarin een belangrijk onderdeel. 

Next level
Ondernemers kunnen hun kennis en kunde vergroten via de KvK Academy en met de verworven vaardigheden en kennis een hoger niveau bereiken. Het aanbod aan cursussen en workshops zal dit jaar verder worden geprofessionaliseerd.
De Kamer vindt het belangrijk om de horizon van ondernemers te verbreden, omdat iedereen daar baat bij heeft; de ondernemer, zijn bedrijf, de economie en dus de samenleving. Voorbij de grenzen van het eiland en buiten de kaders denken speelt daarbij een belangrijke rol. Om bij te blijven, zullen we als klein eiland globaal moeten kijken.
Als klein eiland hebben we bovendien de mogelijkheid om ons te onderscheiden door een nieuw soort ondernemerschap te ontwikkelen, waarin de zorg voor de samenleving, toekomstige generaties en de natuur een prominente positie innemen. Het sluit aan op soortgelijke ontwikkelingen in de rest van de wereld die zich steeds verder uitbreiden. Economieën kunnen namelijk niet eindeloos blijven groeien binnen de huidige systemen. De wereldwijde focus verschuift steeds meer naar community based action: een filosofische benadering waarin samenlevingen een actievere rol spelen, meer deelnemen aan de economie en zaken aanpakken die hen aangaan. De nadruk ligt daarbij veel meer op de samenleving als collectief en niet zozeer op geld verdienen en het individu. Het is een filosofie waarbij men gelooft in een nieuwe manier van zaken doen. Een waar iedereen beter van wordt en waar een hele samenleving van profiteert.
Als kleine gemeenschap én als Blue Destination liggen hier wederom kansen voor Bonaire. Zorg dragen voor de samenleving past ons. De private sector en samenleving zijn door de kleinschaligheid van het eiland al nauw met elkaar verweven.

We kunnen daar dus heel eenvoudig gebruik van maken en de kansen die er al zijn grijpen. Het leren kijken naar de toekomst, ontwikkelen van lange termijn visies en zorg dragen voor het eiland en natuur, is waar we ondernemers als Kamer steeds verder in willen trainen, zowel de huidige als de toekomstige. 

Ondernemerschap op scholen
De sleutel tot succes ligt onder andere bij educatie. Daarom maakt de KvK zich dit jaar sterk om kinderen spelenderwijs ondernemender te maken. Hiervoor is een project ontwikkeld waarbij kinderen informatielessen krijgen. De bedoeling is dat deze lessen kinderen stimuleren tot ondernemerschap, de ontwikkeling van leiderschap aanmoedigen, kinderen leren samenwerken en inspireren om innovatief te denken. Aan het einde van het schooljaar zal er samen met de deelnemers gekeken worden hoe zij de toekomst van hun eiland zien en hoe zij vanuit duurzaamheid en zorg voor het
eiland het Bonaire van morgen gaan creëren. Bonaire is immers een Blue Destination. 

All care
Onze economie is nauw verbonden met de natuur. Als het slecht gaat met de natuur, zal de economie snel volgen. En dat gaat vervolgens ten koste van de samenleving. De zorg voor onze natuur kan dan ook niet los worden gezien van de zorg voor onze cultuur en economie. De juiste synergie tussen natuur, economie en cultuur zal meer inkomsten genereren. Middelen die vervolgens kunnen worden aangewend om de natuur te behouden en duurzaam te gebruiken zonder deze te beschadigen of uit te putten.  Oftewel middelen die op hun beurt kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze economie. Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar gelukkig zien we in verschillende sectoren op het gebied van duurzaamheid al veel gebeuren op het eiland. 

Met behulp van het predicaat Blue Destination kunnen we de gemeenschappelijke identiteit beter vormgeven en  consolideren en zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende partijen en projecten. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, draagt iedereen bij aan het gemeenschappelijke doel. Dus ook in 2019 zal de Blue Destination weer een prominente rol spelen in de economische ontwikkeling van Bonaire. Ondernemers zijn daarbij van onschatbare waarde.

Leave a comment