Schimmels op de werkplek

In de vorige editie van de Entrepreneur heeft u uitgebreid kunnen lezen wat wij, als Arbodienst kunnen bieden aan werkgevers en werknemers op de BES. Maar los van wat wij kunnen bieden: wat is nu eigenlijk uw vraag? Als werkgever, als werknemer? Want wij kunnen veel voor u doen, maar het invullen van uw behoefte moet (als service-verlenende organisatie) uiteraard leidend zijn. De vraag van werkgevers en werknemers is veranderd in de loop van de tijd. Was voorheen de vraag vooral gericht op minder verzuim, nu is er meer en meer een wens voor een gezonder werkklimaat. Bijvoorbeeld de wens om meer ergonomische verantwoord te zitten achter je bureau en zo KANS (Klachten van Arm, Nek en Schouder) geen kans te geven. Of de wens om zonder stress te kunnen werken, door problemen met leidinggevenden en/of collega’s op te lossen. Maar ook om privé problemen op te lossen: zaken als financiële schulden, relatie problemen of het verwerken van vervelende gebeurtenissen. Allemaal zaken waar wij als uw arbodienst bij kunnen helpen en een prettiger werkklimaat kunnen ondersteunen.

“een werkomgeving waarin de ademlucht schoon is en vrij van schimmels”

Eén behoefte onder werkgevers is de laatste maanden sterk aan ’t groeien: de behoefte om werknemers in een gezondere werkomgeving te laten werken. Met andere woorden: een werkomgeving waarin de ademlucht schoon is en vrij van schimmels, roet en andere mogelijk ziekmakende pathogenen. Het is immers zo dat veel kantoren en werkplekken in authentieke gebouwen gehuisvest zijn. Uiteraard is dat behoud van cultuur en schoonheid, maar het kan ook gezondheidsproblemen opleveren. Vroeger waren er geen airco’s en werden de gebouwen gelucht en koel gehouden door het openzetten van ramen (of niet aanwezig zijn van ramen) en dikke muren die isolerend werkten en die de koele lucht binnen hielden. Nu wordt alles afgesloten en er worden airco’s opgehangen. Deze maken de dikke muren vochtig en creëren daarmee een ideale leefomgeving voor schimmels… en nu juist deze schimmels kunnen bij inademing de gezondheid schaden. U ziet ze eigenlijk heel vaak…. Zwarte plekken op de muren en de plafonds. En dat zijn dan de zichtbare schimmels. De grootste hoeveelheden schimmels zitten in en achter muren en zijn niet eens zichtbaar voor ’t blote oog, maar dwarrelen wel rond in de werkruimte. Niet alle schimmels vormen een probleem voor de gezondheid en niet iedereen is er gevoelig voor. Maar dat kan dus wel. Klachten van de longen, hoesten, benauwdheid, zijn klachten die kunnen ontstaan als gevolg van het inademen van schimmels. Wij, als uw arbodienst kunnen u ook met dit probleem helpen. Wij kunnen onderzoek doen (is er echt e
en probleem of zijn alle meetwaarden binnen de geldende normen?) en u gericht adviseren.

Daarmee kunnen we samen proberen deze ziekteverwekkers een halt toe te roepen en uw werknemers laten functioneren in een met recht gezonde werkomgeving!    

Leave a comment