Bonaire) Aanbod creëren vanuit Blue Destination

Aanbod kent vele vormen en definities. Vanuit economische hoek omschrijft men het vaak als: aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden op een markt bij verschillende prijzen. 

Maar aanbod gaat ook over: “het aanbod aan mensen op de arbeidsmarkt” of “het aanbod aan banen”.
Tegenover aanbod staat vaak de vraag; de vraag van consumenten bijvoorbeeld, van partners of van investeerders. “U vraagt, wij draaien” hoor je vaak en dat is niet voor niets. Een slimme ondernemer is elke keer weer op zoek naar wat de markt vraagt. Het is een spel om continu datgene te kunnen leveren dat de consument graag wil hebben en dan ook nog tegen de goedkoopst mogelijke prijs. Op Bonaire zien we de laatste jaren een groei van het aantal inwoners en bezoekers (de vraagkant). En dus groeit het aantal ondernemers mee, want zij springen in op de toenemende vraag. Hoe lang dat op die manier door kan gaan, is niet bekend. Maar op een bepaald moment zal je als gemeenschap moeten bepalen hoe groot je wilt worden. Met andere woorden: waar ligt de grens van deze groei? Je moet immers vooruitkijken om te bepalen welke koers je kan gaan varen. Dat verlangen de inwoners, maar meer specifiek ook zeker de ondernemers van het eiland. Want investeringen doe je met het oog op de toekomst en je gaat daarbij uit van de tijd die het kost om je investering terug te verdienen. Wanneer de toekomst en de te volgen koers onbekend zijn, zal een ondernemer minder snel investeren. En dat kan betekenen dat de markt op een bepaald punt dreigt te blijven hangen. Kortom, zonder concrete richting stagneert de economische groei.

Koers bepaald: Blue Destinatio Blue Destination:
a sustainable use of ocean resources for growth, well-being, jobs, and ocean ecosystem health. A Blue Destination is more aligned with Bonaire’s history and the heritage of people who have embraced the ocean for their livelihood. 

Vanuit het Strategisch Toeristisch Masterplan (STMP) hebben we kunnen zien dat de Blue Destination een middel is om je als eiland te onderscheiden van de rest van de regio. We concurreren rechtstreeks met onder andere Aruba en Curaçao om de bezoekers, de bedrijven en de werknemers die er zich willen vestigen. Het eiland met het beste aanbod en/of de beste presentatie wint het van de rest. En daar liggen kansen voor Bonaire, want op bepaalde vlakken zijn we sterker dan de rest. We hebben alleen tot op heden moeite om ons op de markt te profileren en ons kenbaar te maken. We zijn te stil of te reactief. En dat terwijl een eiland als Aruba als geen ander weet hoe het zichzelf moet profileren. We zullen dus aan de bak moeten om ondernemers, werknemers en investeerders duidelijk te maken waar Bonaire voor staat en waar het naar toe kan en wil groeien. Dat zijn niet alleen personen van buiten het eiland. Ook op het eiland zelf dient die boodschap verkondigd te worden. In de ogen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) kan de Blue Destination hierbij voorop staan en niet alleen voor de toerismesector. We moeten deze visie overhevelen naar de andere sectoren en het vast (laten) leggen in een Masterplan voor het eiland. Want ook de overige twee economische pijlers, die van de landbouw en de diensten kunnen uitstekend binnen de invloedsferen van de Blue Destination-gedachte opereren. Er is daarvoor wel een concrete aanpak nodig met projecten die kunnen worden geïmplementeerd. Een grote overgang zal dit echter niet zijn. Het betreft slechts een duidelijkere visie over waar we als eiland naar toe gaan. We zijn immers al lang een Blue Destination. We hebben het alleen nog nooit op die manier naar buiten gebracht. 

Onderzoeksinstituten en bedrijven
Door de ligging (water), de natuur en de mogelijkheden om gericht onderzoek te doen is Bonaire een uitstekende plek voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is inmiddels ook doorgedrongen tot instituten als de Wageningen Universiteit. Met onderzoek alleen kom je er echter niet als eiland. Je moet het onderzoek aan economische activiteiten koppelen. Dat kun je doen door gedeeltelijk te focussen op het binnenhalen van bedrijven (startups) die gebruik gaan maken van de onderzoeksresultaten. Zo creëer je een economische spin-off die goed is voor iedereen. Voor de startups ligt hier een grote kans op succes. Zij zullen blij zijn dat ze geen ingewikkelde oftewel dure proefopstellingen hoeven te bouwen in Nederland die de Caribische natuur moeten nabootsen, omdat ze hier aan de slag kunnen. De daaruit voortvloeiende kennis en eventuele diensten kunnen vervolgens weer worden overgedragen aan de regio. Met andere woorden: export van diensten vanuit Bonaire. De volgende stap is dan te zorgen dat Bonaire bekend wordt om zijn Blue Destination en het vrijmaken van de weg voor onderzoeksinstellingen en bedrijven om zich hier te vestigen. Het betekent dat we moeten zorgen voor een gezond vestigingsklimaat, waar kansen liggen voor nieuwkomers en waar de bestaande markt kan profiteren van het nieuwe aanbod. Door matchmaking tussen oud en nieuw kan er versnelling optreden.

Aanbod vanuit ambassadeurs
Om te komen tot het uitvoeren van deze nieuwe strategie is allereerst richting nodig en vervolgens een concreet actieplan. Om welke bedrijven en instellingen gaat het en wat kunnen we hen als eiland bieden? Allemaal vragen die we gaandeweg het proces zullen moeten beantwoorden. Een zaak is in ieder geval duidelijk: met stilzitten en wachten totdat iemand anders het gaat doen, komen we er niet. En we hoeven ook niet te verwachten dat Nederland dit zal oppakken, omdat we toevallig onderdeel zijn van Nederland. We zullen zelf bij elkaar moeten komen en de focus moeten leggen op het binnenhalen van het eerste bedrijf, de eerste onderzoeksinstelling die de naam heeft en de boodschap voor Bonaire kan uitdragen en dit ook wil doen. Kortom, we moeten ambassadeurs “kweken” die de marketing voor het eiland gaan doen. Een goede boodschap komt immers altijd sterker over, wanneer iemand anders goed over je praat, dan wanneer je het zelf doet. Zodra je het eerste bedrijf binnen hebt en dit een succes is, volgt de rest vanzelf.

De KvK zal dit jaar acties ondernemen om de Blue Destination verder op te zetten. De tijd van onderzoeken schrijven en lezen is voorbij. We willen actie en een proactieve benadering. We wachten dan ook niet langer op de overheid. Al kan de overheid indien gewenst uiteraard altijd aansluiten. Samen met de partners zullen we kijken waar de mogelijkheden liggen. Dus laten we focussen op de eerste actie en dan volgt de rest vanzelf. Het aanbod dat uit Blue Destination zal voortkomen, zal uiteindelijk bekend worden.

Leave a comment