,

Internet & economie

Internet economie: de wereld aan je voeten

Zou Bonaire de nieuwe Steve Jobs voort kunnen brengen? Of zou Bonaire een nieuwe Facebook of Amazon kunnen bedenken en kan Bonaire meedoen in de wereldwijde digitale opmars? Natuurlijk, waarom niet! Niets is onmogelijk. 

Schermafbeelding 2016-06-27 om 16.17.16
We maken dat immers elke dag mee, zeker in de technologiebranch.
Toen Apple in januari 2007 de iPhone aankondigde, ontketende dat een schokgolf over de hele wereld. Niemand had voor die aankondiging bedacht dat men een smartphone nodig had.
Nu, zo’n 9,5 jaar later, kunnen we niet meer zonder dit apparaat.
Sterker nog de smartphones hebben een wereld geopend die daarvoor alleen in science fiction films te zien was. Want met de smartphone kwamen immers ook de apps.
De applicaties die eveneens onmisbaar zijn geworden en een enorme markt van nieuwe entrepreneurs hebben aangeboord. Deze nieuwe ondernemers veroverden de wereld in een hele korte tijd. Zo zijn Google, Apple, Facebook, Uber, Linkedin en Youtube niet meer weg te denken uit onze hedendaagse levens. Ze vormen niet alleen hun gebruikers maar hebben ook de wereld binnen handbereik gebracht.

Digitale economie als sleutel
Het is niet voor niets dat steeds meer landen en grote economieën zich richten op de digitale economie. Zo leggen Nederland en de Europese Unie (EU) een sterke nadruk op innovatie in het digitale tijdperk. De EU heeft bijvoorbeeld als één van de kerndoelstellingen van zijn 10-jarig programma1 het promoten en verbeteren van de digitale groei. Daarvoor wordt ook met het oog op verbetering van het onderwijs veel geïnvesteerd in innovatie en in betaalbare en snelle internetverbindingen voor een ieder binnen de Unie.

De mogelijkheden zijn eindeloos en iedere dag worden nieuwe ideeën bedacht. Voor veel start-ups blijft het bij een droom, maar ze zijn allemaal op zoek naar die nieuwe hit, de nieuwe Uber of WhatsApp van deze wereld. De vraag wordt dan waarom deze trend nog niet duidelijk zichtbaar is op Bonaire. Waarom rijzen hier geen technische IT-bedrijven als paddenstoelen uit de grond? Je hebt er immers geen grote kantoorruimte voor nodig. Apple is ook begonnen in een garage. Dus waarom gebeurt het hier dan niet?

Cijfers uit 2014 laten zien dat een smartphone gebruiker gemiddeld 30 uur per maand spendeert aan 27 verschillende apps. Dat is iets meer dan 1 uur per maand per app2.
Het aantal applicaties dat beschikbaar is, groeit enorm snel. Zo waren er in 2014 al 1,3 miljoen apps in de Google Playstore en 1,2 miljoen in de Appstore van Apple beschikbaar. In 2016 zijn deze aantallen inmiddels bijna verdubbeld met respectievelijk 2.2 en 2 miljoen apps. In totaal inclusief andere platforms als Amazon komt het aantal applicaties wereldwijd op ruim 5,5 miljoen3.

Als men vervolgens alleen naar de App store van Apple kijkt, is het aantal in acht jaar tijd van nul naar twee miljoen mobiele apps geklommen. Bekijkt men de downloads van al deze apps dan is de toename helemaal fenomenaal. Waar er in juli 2008 nog maar 100.000 keer een app werd gedownload, is dat aantal acht jaar later gegroeid naar 130 miljard downloads4.

Vroeger had men een lange IT-opleiding nodig om iets te programmeren, de laatste jaren is het echter steeds gemakkelijker geworden om zelf software te maken, websites te bouwen of apps te produceren. Er komen steeds meer ‘dummy-proof’ starterkits en met behulp van simpele hulpmiddelen kan men al relatief eenvoudige apps ontwikkelen.
Dus de markt voor nieuwe ideeën wordt flink gevoed5. Natuurlijk zal iemand met een technische IT-achtergrond een betere app kunnen produceren, maar dat is nog geen garantie voor succes. Alles begint immers met een goed idee en een gezonde dosis doorzettingsvermogen.
In de zoektocht naar nieuwe industrieën naast het toerisme loopt Bonaire bijna altijd tegen dezelfde muren op. De kleine afzetmarkt, het klimaat, de kredieten en de oppervlakte zijn en blijven uitdagingen. Maar als er een sector is die heeft bewezen dat je groot kan zijn door heel klein te blijven, is het de I(C)T-industrie wel. Zeker als men kijkt naar wat er vandaag de dag door de grote en bekende bedrijven op het internet gedaan wordt. De aantallen uit de infographic maken dat schrikbarend duidelijk6. ‘Big Data’ is anno 2016 het sleutelwoord geworden. Maar hoe kunnen we dit terug koppelen naar het kleine Bonaire? Hoe kunnen we als eiland meeliften met en profiteren van deze enorme markt?

Ketendenken
Het gezegde ‘de jeugd heeft de toekomst’, is zeker op dit onderwerp van toepassing. Als men de keten bestudeert, dan ziet men dat de huidige generatie ‘oudere’ ondernemers eigenlijk niet echt meedoet aan deze wereld. Het zijn vooral de ‘whizzkids’ die tegenwoordig op steeds jongere leeftijd met briljante ideeën komen, bedrijven opstarten en ontwikkelen. Een van de bekendste voorbeelden is Mark Zuckerberg van Facebook. Dat is ook niet zo gek, zij groeien immers op met het internet, met computers en met de nieuwste technologieën. In veel gevallen zijn de gevestigde bedrijven zelfs de vertragende factor, omdat ‘oude’ managers de baas zijn en niet mee kunnen en/of willen gaan met nieuwe technologie.

Scholing op het gebied van technologie, internet en communicatie zou dan ook steviger moeten worden verankerd in het onderwijs, ook op Bonaire. De scholen op Bonaire zouden zo ingericht moeten worden dat de jeugd optimaal gebruik kan (gaan) maken van de ontwikkelingen op de technologische markt.
Dat betekent meer en beter onderwijs in de omgang met, de mogelijkheden en de ontwikkelingen in de digitale wereld. Alleen zo creëert men draagvlak onder jongeren en in combinatie met lessen over entrepreneurschap kan men de koppeling maken tussen de techwereld en het ondernemen. Prikkel de jongeren op het gebied waar ze hun kansen kunnen grijpen. Helaas zien we echter ook hier dat ‘ouderwetsere’ methodes en denkpatronen nog steeds de overhand hebben.

Naast scholen zouden er ook instellingen moeten komen die het gebruik van internettechnologie optimaal inzetten en promoten.
Daarbij zou het creëren van een business-incubator die het mogelijk maakt om in een sneltreinvaart starters te begeleiden naar succes van nut zijn. Maar hierbij is dan wel de hulp van de totale gemeenschap nodig en zowel vanuit de particuliere hoek als vanuit de overheid. Voor de realisatie daarvan zijn zaken als een geschikte (maar vooral betaalbare) werkruimte, voldoende coaching en begeleiding, kapitaal, een krachtig netwerk en beschikbare services belangrijk. De bedoeling is immers om een snelkookpan te creëren voor talent. Binnen Bonaire moet dat zeker mogelijk zijn. De Kamer van Koophandel onderzoekt op dit moment dan ook of zoiets toepasbaar zou kunnen zijn op Bonaire.

“Als men vervolgens alleen naar de App store van Apple kijkt, is het aantal in acht jaar tijd van nul naar twee miljoen mobiele apps geklommen”

Om een dergelijk plan te laten slagen dienen de randvoorwaarden optimaal te zijn. En ook wat dit betreft is het van belang dat de overheid een dominante rol speelt. Zo kunnen de lokale én rijksoverheid bewerkstelligen dat Bonaire gebruik kan maken van zeekabels naar het eiland. Ze kunnen zorgen voor betaalbaar internet dat toegankelijk is voor een groot publiek door bijvoorbeeld subsidie te verstrekken aan leveranciers. Ten slotte zouden de overheden door middel van de uitgifte van incentives het creëren en ontwikkelen van talent kunnen stimuleren. In dat kader kan het belang dat bestaande bedrijven voor een schappelijke prijs hoogwaardige producten kunnen aanbieden aan de gemeenschap niet genoeg worden benadrukt. Alleen dan kan Bonaire immers een flinke stap maken in het opleiden en begeleiden van jong talent. De hulp van Nederland kan hierbij niet ontbreken. Al was het alleen maar vanwege de kennis en ervaring die men daar heeft.

Voor Nederland begon het internettijdperk met de registratie van het eerste ‘.nl-webadres’ in 1986. Daarna zijn het gebruik en de aandacht voor de technologie alleen maar toegenomen. Cijfers laten zien dat Nederland in 2009 al de vierde plek innam waar het de snelheid van de internetverbinding betrof. Dat was een mooie mijlpaal. Daarnaast was in datzelfde jaar de interneteconomie goed voor zo’n 24,3 miljard aan omzet, wat neerkomt op 4,3% van het bbp7. Er is in Nederland dus genoeg kennis om Bonaire op weg te helpen bij het opzetten van nieuwe mogelijkheden. Bonaire dient alleen een plan te maken en Nederland hierbij te betrekken. Ook voor het eiland zelf is er werk aan de winkel. Zo zal er geïnvesteerd moeten worden in goed en betaalbaar internet en zal er meer en meer gebruik gemaakt moeten worden van vrije WIFI-zones. Door het ontwikkelen van dergelijke zones, krijgt men automatisch meer dataverbruik en creëert men meer mogelijkheden voor slimme (toekomstige) entrepreneurs om kansen te benutten.Op dit moment kampt Bonaire echter met een aantal zaken die de groei van een interneteconomie behoorlijk in de weg staan. Er wordt weliswaar overal fiber aangelegd door telecombedrijf TELBO zodat er hoge snelheden gehaald kunnen worden in iedere woning op Bonaire, maar wat hebben we aan een theoretische snelheid? Deze snelheid wordt immers als zodanig niet aangeboden. Of wat heeft iemand aan deze snelheid als men er een prijs voor dient te betalen die simpelweg niet opweegt tegen het voordeel dat men ervan kan hebben?

“Op dit moment kampt Bonaire echter met een aantal zaken die de groei van een interneteconomie behoorlijk in de weg staan”

Bonaire heeft van alle eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen de hoogste instapprijs tegen de laagste snelheid. Vergeleken met Aruba en Curaçao lopen we op dit vlak ver achter. Zo kent Bonaire een instapprijs voor internet van 5 Mbps voor 75,95 USD8. Op Aruba daarentegen betaalt men een instapprijs van 55,62 USD, maar dan wel voor 100 Mbps. Curaçao spant de kroon met het laagste instaptarief van 32,75 USD voor 6 Mbps. Dit zijn dus niet alleen behoorlijke verschillen in prijs, maar ook in snelheden. Hoe kan het toch dat Bonaire zo duur is en dan ook nog de laagste snelheden biedt? Ligt dat alleen aan het aantal inwoners of zijn er ook andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden? Het feit dat de afzetmarkt op Bonaire klein is, stuwt uiteraard
de prijs omhoog. Bedrijven hebben immers praktisch dezelfde ontwikkelkosten maar veel minder mensen die daarvoor betalen.
Het ontbreekt Bonaire echter ook aan de toegang tot de grote zeekabels voor alle partijen op de markt. Via deze zeekabels kunnen internetsnelheden worden afgetapt. En Bonaire heeft deze toegang op dit moment helaas niet, maar zou dat wel moeten hebben. Dit is een schone taak voor de overheid. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat men hier een bloeiende en welvarende sector of zelfs een bedrijf kan opstarten in deze branche. Maar wie niet begint, komt er zeker niet. Zelfs als er geen nieuwe I(C)T-industrie komt op Bonaire dan nog zijn reeds bestaande sectoren als toerisme en dienstverlening erbij gebaat om goede en betrouwbare internetverbindingen te hebben.
Als deze dan ook nog betaalbaar zijn, betekent dat een kostenverlaging voor de huidige ondernemers, wat weer kan leiden tot nieuwe investeringen.

Noten

1 Europa 2020

2http://www.emerce.nl/best-practice/mobiele-app-marketing-downloaden-tot-gebruiken-2

3 http://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/

4 http://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps-in-the-apple-app-store/

5 http://www.appmakenonline.nl/app-maker/

6 http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute

7 Rapport Interned opgesteld door ‘The Boston Consulting Group (BCG)’

8 http://www.telbo.net/bundles.html

Leave a comment