Je eigen bedrijf

Vijf belangrijke punten voor het hebben van een eigen bedrijf.

FaceVan ondernemers wordt verwacht dat zij allround en volledig bij de tijd zijn. Effectief leiding geven is in 2015 een ander verhaal dan vroeger, klanten willen u tegenwoordig ook bereiken via Facebook. Het is goed om kennis en vaardigheden regelmatig bij te spij-keren door het volgen van een trainning of een cursus.


1. Financiële basiskennis
Het hebben van een eigen bedrijf betekent; Inzicht hebben in de belangrijkste financiële gegevens van het eigen bedrijf. eenvoudige financiële analyses kunnen maken en knel- punten kunnen opsporen, in staat zijn kern getallen te beoordelen, kennis hebben over zakelijke belasting en gangbare begrippen. Dan wordt u een betere gesprekspartner voor accountant, bankier en adviseur.

2. Personeels gesprekken
Het voeren van gesprekken met medewer-kers, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, is onontbeerlijk als het gaat om eigentijds personeelsmanagment. Zakelijkheid, menselijkheid en effectiviteit moeten gecombineerd worden. Het blijkt vaak moeilijk om op een kritische en tegelijker tijd opbouwende en motiverende wijze over het functioneren en de samenwerking te praten.
Dat kunt u leren.

3. Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren
Heeft u last van klanten die (te) laat betalen? Een goed en verantwoord debiteurenbeheer is voor veel bedrijven belangrijker dan ooit. De telefoon is een ideaal instrument om openstaande vorderingen te incasseren. Een sturend en tegelijkertijd klantgericht telefoongesprek vraagt specifieke communicatie technieken. Hiervoor zijn speciale technieken ontwikkeld die het debiteurenbeheer vergemakkelijken en voor een effectievere uitvoering zorgen.

4. Zakelijk gebruik van facebook
Wist u dat Facebook na Google de meest dynamische website ter wereld is? U kunt uw zakelijke Facbookpagina inzetten om op een professionele manier zichtbaar te zijn! Er zijn tal van mogelijkheden voor zakelijke toepassingen.

5.  Leidinggeven en motiveren
Leidinggeven en motiveren is er voor zorgen dat uw medewerkers hart voor de zaak hebben. Welke aanpak het best gekozen kan worden, hangt nauw samen met de motivatie en deskundigheid van de medewerker en het karakter van de werkzaamheden. Dit houdt in dat u in de praktijk naast een eigen voorkeursstijl ook andere stijlen van leidinggeven moet kunnen hanteren. Dat vraagt van de leidinggevende de nodige kennis van en inzicht in motiveren en leidinggeven.

Leave a comment