Handelsregister: bureaucratie of noodzaak?

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) is al vanaf 2014 dagelijks druk bezig met het op orde brengen van het handelsregister. In eerdere edities van JOB is reeds aangegeven dat dit een enorm grote klus is, waarmee de KvK nog lang niet klaar is. Het op orde brengen van het handelsregister gaat dan ook niet zonder de hulp van de ondernemers en bestuurders die ingeschreven staan.

tumblr_nm1vxtXq1z1rpgpe2o3_r1_1280Elke handeling met betrekking tot het handelsregister is vastgelegd in de wet (Handelsregisterwet 2009 BES, Handelsregisterbesluit 2009 BES, Wet op de Kamers van Koophandel BES). Dit maakt het overzichtelijk en transparant voor iedereen. Toch blijkt dat er redelijk wat mensen zijn die moeite hebben met de ‘bureaucratische handelingen’ die gedaan moeten worden om bijvoorbeeld een wijziging door te voeren. Zo moeten alle wijzigingen in het handelsregister geregistreerd worden op speciaal daarvoor ontworpen KvK-formulieren. Deze zijn te downloaden vanaf de website van de Kamer en gratis te verkrijgen aan de balie. Op deze formulieren moet precies worden aangegeven wat er gewijzigd dient te worden, per wanneer en welke nieuwe informatie ervoor in de plaats moet komen. De nieuwe informatie moet in lijn zijn met de regels die gelden voor de onderneming. De wijziging moet dus niet alleen voldoen aan de wetten die op Bonaire gelden, maar ook aan de wetten van de onderneming zelf, zoals die staan opgetekend in de statuten of het contract van de rechtspersoon en / of onderneming. Als de KvK-medewerker een formulier ontvangt dan wordt dit altijd gecontroleerd op juistheid. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het feit of de persoon of personen die de handtekening zetten onder het formulier bijvoorbeeld wel bevoegd zijn. Dit is terug te vinden in de statuten. Vaak vinden mensen dat vervelend en geven ze de KvK de schuld van de vertraging. Maar het zijn de regels van de onderneming zelf die de KvK hanteert.

Let dus bij het doorvoeren van een wijziging op of het formulier op de juiste manier is ingevuld en ook of het door de juiste personen is ondertekend. Op die manier kan vertraging in de verwerking van de gegevens worden voorkomen.

E-mailadressen en nieuwe media
Indien de ondernemer op de hoogte gehouden wil worden van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen, de nieuwste workshops, lezingen of bijeenkomsten die worden georganiseerd door de KvK moet het emailadres van het bedrijf bekend zijn bij het handelsregister. Alleen dan kan de Kamer ondernemers als een van de eerste informeren over wat er te doen is en waar het bedrijf iets aan kan hebben. De KvK is te volgen via de media, op Facebook of Linkedin (Bonaire Chamber of Commerce Bonaire). Indien men de connectie met de KvK vastlegt, wordt men ook via genoemde websites op de hoogte gehouden. Aan haar eigen (sterk) verouderde website gaat de Kamer de komende maanden werken.
Dan wordt het ook mogelijk om langs die weg het nieuws door te geven.

Tekst: Dick ter Burg

Leave a comment