Jaarlijkse bijdragen 2016; deel II

KVK Bonaire logoIn  de eerste JOB van dit jaar meldde de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) dat elke ondernemer dit jaar een brief krijgt over het opvragen van de omvang van het eigen vermogen (EV) van de onderneming. In dit artikel wil de Kamer dieper ingaan op de jaarlijkse bijdrage voor 2016.

Alle ondernemers krijgen in maart en april de rekening voor de jaarlijkse bijdrage van 2016 op hun spreekwoordelijke ‘deurmat’. Deze bijdrage is verplicht voor elke ingeschreven ondernemer, stichting, vereniging of andere entiteit in het handelsregister. Iedereen die is ingeschreven, is namelijk wettelijk verplicht de jaarbijdrage te betalen. Voor stichtingen, verenigingen en particuliere fondsen is dat een vast bedrag van 135 USD per jaar. Ondernemingen betalen andere prijzen en dat kan per bedrijf verschillen.
De jaarbijdrage is namelijk afhankelijk van het Eigen Vermogen dat de onderneming bezit. Hoe groter het EV van het bedrijf, hoe hoger de jaarlijkse bijdrage zal zijn. Zo dragen de sterkste schouders de grootste lasten. Niet alle ondernemers voldeden in het verleden aan deze betalingsplicht. Soms vergat men te betalen en soms weigerde men ondanks wettelijke verplichting te betalen. De KvK heeft deze niet betalende ondernemers meerdere keren aangemaand en elk jaar wordt het verschuldigde bedrag hoger en hoger. Dat gaat dit jaar, in 2016, totaal veranderen. De Kamer vindt het namelijk hoog tijd om schoon schip te maken en de wanbetalers aan te pakken. De wetgever stelt hiervoor een aantal middelen beschikbaar. Dus wat staat de wanbetalende ondernemer binnenkort te wachten?

Algemene regel: ieder jaar moet iedere ondernemer de jaarlijkse bijdrage betalen
Ook al vinden veel ondernemers het onzin, het handelsregister is er voor hen en de ondernemer betaalt er dan ook voor. Vanuit de invalshoek van het handelsrecht is het een belangrijke bron van informatie.

In dit handelsregister kun je namelijk zien wie er namens het bedrijf vertegenwoordigingsbevoegd is en wat het bedrijf precies doet. Dit is wel zo gemakkelijk als je zaken doet met iemand die je nog niet kent. De KvK hoort vaak verhalen over de zin en vooral de onzin van het handelsregister en waarom het register onnodig zou zijn. Deze ondernemers komen hier echter op terug als er een juridisch probleem is en advocaten zich er mee dienen te bemoeien. Op dat moment wordt het handelsregister namelijk heel erg belangrijk.

De jaarlijkse bijdrage is bedoeld om alles te kunnen laten draaien en alle gegevens en wijzigingen te kunnen verwerken. Het staat verwoord in de Handelsregisterwet 2009 BES.

De ondernemer moet de bijdrage binnen één maand na het krijgen van de rekening betalen. Ook als de ondernemer de rekening niet heeft ontvangen, dan nog dient hij te betalen om aan zijn wettelijke plicht te voldoen.

Traject 2016
De Kamer begint in 2016 dus met de grote schoonmaak. Vooral bedrijven die jaren achterlopen met betalen zullen het merken. De KvK gaat aan de slag met een betaaltraject:

In maart en april 2016 ontvangt iedereen de rekening (eventueel voorzien van het ontbrekende saldo over de voorgaande jaren). De betalingstermijn voor deze rekening is 30 dagen. Betaalt de onderneming niet binnen de termijn van 30 dagen ontvangt het bedrijf eenmalig een aanmaning. Deze aanmaning heeft een termijn van 7 dagen. Is deze aanmaning na 7 dagen nog steeds niet betaald, volgt er een incassoprocedure waarbij de KvK de vordering uit handen geeft aan een extern incassobureau. De kosten voor deze incasso (een incassobureau berekent immers extra kosten voor de dienst die zij leveren) zijn voor rekening van de ondernemer.

Ontbinding door de rechter
Indien de bestuurder of ondernemer nog steeds niet wenst te betalen dan loopt hij het risico dat de KvK de rechter gaat verzoeken tot het ontbinden van de rechtspersoon.
Dit kan al nadat de ondernemer een achterstand van een jaar aan jaarlijkse bijdragen heeft opgebouwd (Zie artikel 25 van het Burgerlijk Wetboek BES, boek 2). Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn eveneens voor rekening van de onderneming.
Het is dus raadzaam om de rekening van de jaarlijkse bijdrage van de KvK te betalen bij binnenkomst. Zo kunnen eventuele extra kosten die mogelijk geheven moeten worden, worden voorkomen. Het is daarnaast aan te bevelen om te checken of u nog ergens een onderneming op uw naam heeft staan waar u mogelijk niet meer van weet. De ondernemer heeft hierin een onderzoeksplicht en kan zich niet verschuilen achter het feit dat men er niet van wist. Het handelsregister is openbaar en kan dus altijd worden ingezien.

Tekst: Dick ter Burg

Leave a comment