de Nieuwe locatie biedt veel meer mogelijkheden


KVK Bonaire logoVanaf 1 december 2015 is de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Kaya Amsterdam 23. Deze nieuwe plek biedt meer ruimte en veel meer mogelijkheden. Dat was ook de reden voor de verhuizing. De Kamer wil nog meer doen om de dienstverlening voor en aan ondernemers te optimaliseren. En bij een professionele aanpak hoort ook een professionele uitstraling.

Het nieuwe kantoor van de KvK zal dienst gaan doen als een multifunctioneel centrum. Het moet een soort van ondernemershuis of ondernemersplein worden waarbij verschillende instanties en organisaties samen onder één dak werken aan hetzelfde doel; het bevorderen van de economische ontwikkeling op Bonaire en dan met name vanuit het standpunt van ondernemers.

Zo wil de KvK de ondernemer en startende ondernemer nog beter faciliteren bij zaken die belangrijk zijn. Concreet betekent dit dat men als ondernemer voor meer zaken dan alleen die van de KvK langs kan komen. Zo zal net als op de oude locatie Qredits een plek gaan krijgen binnen de muren van de KvK. Bij een bezoek aan de Kamer kan men dus ook meteen informatie opvragen ten behoeve van een microkrediet. Datzelfde geldt voor informatie met betrekking tot het aanvragen van een PUM-adviseur. Ook daarvoor kunt u terecht aan de Kaya Amsterdam 23. En omdat we direct onder de Directie Ruimte & Ontwikkeling zitten is het ook gemakkelijker om wijzigingen in bijvoorbeeld de vestigingsvergunning door te geven. Men hoeft slechts de trap op om daar te komen. Op de manier probeert de KvK om de ondernemer op het eiland niet onnodig rond te laten rijden voor allerlei zaken. Want al zijn de afstanden kort, geen enkele ondernemer wil de gehele dag moeten rondrijden om administratieve zaken te regelen.De (op het moment van schrijven) nog op te richten BTIB zal ook een onderdeel gaan vormen van het ondernemershuis. De BTIB is een organisatie die zich speciaal voor Bonaire moet gaan richten op binnenlandse en buitenlandse investeerders. Naast de reeds genoemde partijen wil de KvK tevens de samenwerking versterken en intensiveren met instanties als de belastingdienst in verband met dubbele gegevens, inschrijvingen en CRIB-nummers, diverse afdelingen van het OLB en de verschillende privaatrechtelijke organisaties die zorg dragen voor de verbetering van het ondernemersklimaat op Bonaire. Alleen door de samenwerking uit te breiden zal Bonaire nog sterker worden. Iedereen is dan ook van harte kyawelkom op de nieuwe locatie.

De koffie staat altijd klaar en men kan hier een veelvoud aan informatie, folders, brochures en trainingen krijgen. Via onze Facebook-pagina (Bonairechamber) kan men bovendien snel en eenvoudig de allernieuwste informatie krijgen over allerlei zaken die interessant zijn voor de ondern
emer.Wat vast staat, is in ieder geval dat 2016 een nog actiever jaar gaat worden voor de Kamer dan het afgelopen jaar het geval is geweest. Men zal de KvK dus meer en meer gaan tegen komen.

Tekst: Dick ter Burg

Leave a comment