Bonaire

De economie van Bonaire

Bonaire kent veel bedrijvigheid en elk jaar groeit het aantal actieve bedrijven en instellingen met enkele honderden. Door gunstige fiscale elementen (0% winstbelasting) trekt het … Read more

Schimmels op de werkplek

In de vorige editie van de Entrepreneur heeft u uitgebreid kunnen lezen wat wij, als Arbodienst kunnen bieden aan werkgevers en werknemers op de BES. … Read more

Waarom we bouwen

In bijna ieder land wordt de bouwnijverheid gezien als één van de cruciale economische pijlers en een graadmeter voor de economische groei. Maar waarom eigenlijk? En wat … Read more

ABB

ABB-aspecten bij oplevering en exploitatie van onroerend goed Ondernemers op Bonaire kunnen bij de oplevering en exploitatie van onroerend goed onder andere te maken krijgen … Read more

Recht op Informatie

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat er op Bonaire gebeurt. Daarmee kan worden geanticipeerd op toekomstige … Read more

Zorgen moet je doen, niet maken

De corebusiness van multidisciplinair zorgcentrum Bon Bida Bonaire is het duurzaam reactiveren en re-integreren van individuen met een fysieke en/of mentale aandoening. Dit kan in … Read more

Iets gemeenschappelijks

Column De ‘Brandaris’, de ‘Christoffel’, ‘the Quill’ en ‘Mount Scenery’, ik heb ze allemaal met veel plezier beklommen. Het pad naar de Brandaris vind ik … Read more

Qredits groeit door

Roy Spit, één van de twee directeuren van Qredits is een week op Bonaire om sollicitatiegesprekken te voeren en ontmoet Nicole Senchi-Sordjo, junior bedrijfsadviseur op … Read more

Sociale Wetgeving op de BES

streven naar een Win-Win-Win-situatie Sociale wet- en regelgeving geeft de bedrijfsgeneeskunde richting. Het dobbert er als het ware op en de uitwerking van de wetten … Read more