Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

De Rijkdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie. Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op  de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Visit: rijksdienstcn.com

De Rijksdienst Caribisch Nederland biedt deze centrale ondersteuning voor alle werkzame ministeries op de drie eilanden. Bij centrale ondersteuning kunt u denken aan het formele werkgeverschap, bedrijfsvoering zoals facilitaire zaken, huisvesting, ICT, personeelszaken en opleidingen. De Rijksoverheid in Nederland kent 11 ministeries. Deze ministeries zijn bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen. Niet alle ministeries zijn op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba direct vertegenwoordigd. In de linker balk kunt u alle informatie vinden van de aanwezige ministeries op de eilanden.

“Belangrijk om te weten is dat 90% van de functies binnen de Rijksdienst door lokaal personeel is ingevuld. Het zoveel mogelijk vinden van lokaal personeel is een belangrijk uitgangspunt voor de overheid”.

Inmiddels zijn er vijf jaar verstreken in de nieuwe vorm. Onderdeel worden van Nederland in de vorm van een Openbaar Lichaam is een nieuwe constructie en dat is met elkaar zoeken naar het juiste evenwicht. In deze afgelopen 5 jaar is er veel  gebeurd. Er is veel vooruitgang geboekt maar er zijn zeker nog  aandachtspunten voor de nabije toekomst aan te geven. De bevolking, de lokale overheid en besturen en de overheid in Nederland; ‘Samen verder bouwen aan de toekomst’.