Events

Curaçao 2030 SDG Action Week

A week of inspiring local and international speakers, exciting panels and virtual sessions where you can learn more about the Sustainable Development Goals (SDGs) and ... Read more

Beleidsontwikkeling

Organisaties, zowel non-profit als commerciële, opereren in een steeds complexere omgeving. Op nieuwe problemen en uitdagingen moet snel, flexibel en daadkrachtig worden gereageerd. Om problemen ... Read more