Tom Peeters

Digital

De Wet bescherming persoonsgegevens Bonaire is een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en hier geldt dan ook de Grondwet. Onderdeel van de Grondwet is ... Read more

Duurzame ontwikkeling

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen.   Het gebruik van duurzame energiebronnen neemt steeds meer toe. Het is een oplossing voor meerdere uitdagingen omdat op die … Read more

Recht op Informatie

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat er op Bonaire gebeurt. Daarmee kan worden geanticipeerd op toekomstige … Read more

De structuur in onze infrastructuur

Ondernemen op Bonaire. Juridische kansen en uitdagingen. Infrastructuur wordt onder andere gedefinieerd als ‘het geheel van auto-, spoor-, waterwegen, havens, vliegvelden, elektrische installaties en kabels’. Het is … Read more

Recht op Informatie

Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat er op Bonaire gebeurt. Daarmee kan worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen en soms levert dat een … Read more

Investeren in duurzaamheid

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen Voor iedere ondernemer is een betrouwbare water- en elektriciteitsvoorziening van cruciaal belang. Op Bonaire is dat minder vanzelfsprekend dan … Read more

Regeldruk voor ondernemers

Ondernemen op Bonaire, Juridische kansen en uitdagingen. In Nederland wordt twee jaarlijks een onderzoek gedaan door TNS NIPO van knelpunten die ondernemers ervaren. Dit onderzoek is … Read more

Bonaire) Huren of kopen?

Iedere ondernemer komt vroeg of laat voor de vraag te staan of hij een bedrijfspand gaat huren of kopen. Vaak is dat een commerciële beslissing, … Read more

Natuur en milieu

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen Je staat er als ondernemer misschien niet altijd bij stil, maar sommige bedrijfsactiviteiten hebben invloed op de natuur en … Read more