ZJCN Afdelingshoofd

Programmadirectie Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) zoekt voor de afdeling Jeugdzorg een Afdelingshoofd.

WO | Standplaats: Bonaire | P&O2021_01_006 | Sluitingsdatum: 10 maart 2021

Functieomschrijving

De hoofdtaken van Jeugdzorg zijn te verdelen naar vier deelgebieden, namelijk de ambulante hulpverlening, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en de pleegzorg.

Als MT-lid Jeugdzorg maak je onderdeel uit van de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het ministerie van VWS. Je bent verantwoording verschuldigd aan de programmadirecteur ZJCN en de programmadirectie valt direct onder de secretaris-generaal van VWS.

Je bent resultaatverantwoordelijk voor de realisatie van de producten en diensten van Jeugdzorg, kortgezegd de uitvoering. Je geeft richting en sturing aan de organisatieontwikkeling en draagt verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden van de medewerkers. Aan de hand hiervan draag je zorg voor de positionering van de afdeling binnen de brede programmadirectie ZJCN. Zo formuleert het afdelingshoofd in samenspraak met de beleidsafdeling van de programmadirectie in Den Haag operationele beleidsuitgangspunten op het gebied van de jeugdzorg en gezinsvoogdij en implementeert deze in de aanpak en werkwijze van Jeugdzorg. Ook is het afdelingshoofd in staat om veranderingen voor ZJCN, als gevolg van hervormingen in de zorgstructuur, op de eilanden op te pakken en uit te voeren.

Je bouwt en onderhoudt een voor het werk relevant netwerk op, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, gericht op het werkdomein van de afdeling. Je zorgt ook voor het initiëren, op- en uitbouwen en/of in stand houden van de (strategische) samenwerking met ketenorganisaties op de eilanden. Gevoel voor de verschillende culturen op de eilanden is daarbij belangrijk.

De organisatie vraagt om stabiliteit en continuïteit in de leiding, iemand die als trekker kan fungeren om de zorgfilosofie te borgen en in- en extern te laten leven. Iemand die in teamverband binnen de programmadirectie acties tot resultaat kan brengen, kan inspireren en ook op langere termijn richting kan geven aan de (verdere) professionalisering van ZJCN en aan de samenwerking met de ketenpartners.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland is een programmadirectie binnen het ministerie van VWS. Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zo snel mogelijk zorg beschikbaar stellen aan verzekerden, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Programmadirectie Zorg en jeugd Caribisch Nederland

De directie is gedeeltelijk gevestigd in Den Haag, maar het overgrote deel zit op Bonaire. Via videoconferences en werkbezoeken proberen we echt als één directie te werken, ondanks de afstand en het tijdsverschil. De programmadirectie is het aanspreekpunt binnen VWS voor zowel Caribisch Nederland, de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten als voor andere departementen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het verbeteren van de gezondheidszorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland, maar er liggen nog veel uitdagingen op ons te wachten. Dossiers die te maken hebben met huiselijk geweld, kinderopvang, ouderenzorg, publieke gezondheidszorg zijn maar een paar van de belangrijke onderwerpen op de eilanden. Ook de  crisisaanpak staat hoog op de agenda. Binnen de programmadirectie is een crisisteam bezig met alle zaken rondom de bestrijding van de COVID-19-pandemie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De afdeling

Jeugdzorg zet zich in om de positie van het kind op Bonaire, Saba en Sint Eustatius te verbeteren. De missie is: samen elk kind duurzaam veilig stellen.

Jeugdzorg focust op de zorg voor het kind dat in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, opdat wordt voldaan aan randvoorwaarden van veiligheid, basisbehoeften en ontwikkelingsvoorwaarden. Het uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk binnen het gezin kan opgroeien en dat ouders primair zelf verantwoordelijk zijn. De aanpak richt zich op het versterken van de eigen kracht van het gezin; zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader.

Jeugdzorg speelt een actieve rol in de gehele jeugdhulpverleningsketen: indicatie stellen, sturing geven door hulpverleningstrajecten uit te zetten en deels uit te voeren, monitoren van de voortgang van de hulpverlening. Jeugdzorg werkt verder aan het bevorderen van de synergie en samenwerking, mobiliseren van ketenpartijen en het mede signaleren van behoeften van de jeugdhulpverlening.

Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland is een verantwoordelijkheid van de lokale- en rijksoverheid. De openbare lichamen zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de zwaardere jeugdzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij. De Jeugdwet is in Caribisch Nederland niet van toepassing. Er is in 2020 een traject gestart voor beleidsontwikkeling richting een integrale zorgstructuur.

Jeugdzorg opereert in een omgeving die wordt gekenmerkt door de bijzondere schaalgrootte van de eilanden, de verschillende culturen van de eilanden en het onderscheidende maatschappelijke denken ten aanzien van (de opvoeding van) het kind. De grote geografische afstand tussen Bonaire en Saba en Sint Eustatius  maakt het eenduidig bieden van goede zorg een uitdaging.

Competenties

 • Ontwikkelen medewerkers
 • Aansturen organisatie
 • Organisatie- en bestuurssensiviteit
 • Integriteit

Functie specifieke competenties

 • Verbindend leiderschap
 • Oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Visie hebben

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ten minste 5 jaar ervaring als leidinggevende in een professionele (jeugd-)zorgorganisatie en aantoonbaar succesvol in het aansturen van (meerdere) processen en projecten;
 • Aantoonbaar inspirerend leiderschap met bijzondere aandacht voor het vergroten van het leervermogen van de organisatie en de medewerkers.
 • Aantoonbare affiniteit met het thema jeugd en kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Sterk ontwikkeld pragmatisch oplossend vermogen is een pre;
 • Het beheersen van het Papiamentu, zowel mondeling als schriftelijk,  is een pre dan wel de bereidheid om dit op zeer korte termijn eigen te maken;
 • Vaardig in het onderhouden van contacten in een operationeel en dynamisch netwerk;
 • Goed ontwikkelde bestuurs- en organisatiesensitiviteit om op leidinggevend niveau te kunnen functioneren binnen een politiek en maatschappelijk belangrijk en gevoelig werkveld.

Wat bieden wij

 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 13 en functieschaal 14, van minimaal $4,570,- en maximaal $6,501- per maand bij een werkweek van 39.5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Een 13e maand van 8.33% en minimaal $ 1,750,- op basis van een werkweek van 39.5 uur;
 • Vakantiegelduitkering van 8.33% van de bezoldiging;
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • Interne opleidingsmogelijkheden;
 • 184 vakantie-uren (o.b.v. 39.5 urige werkweek);
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert;
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure;
 • Het Nederlanderschap is een vereiste.

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met Jerome Felida, telefoon: +31627119639.

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar:
vacature@rijksdienstcn.com

Leave a comment