Interim manager GGD Bonaire

Interim manager GGD Bonaire i.o. (3 jr.)

De afdeling Publieke Gezondheid heeft als kerntaak het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Bonaire.

De gezondheidsvoorzieningen zijn het afgelopen decennium sterk verbeterd. Niettemin zijn er grote uitdagingen voor de gezondheid, deels gerelateerd aan armoede.

Interim manager GGD Bonaire

i.o. (3 jr.)

Wat ga je doen?

De afdeling Publieke Gezondheid is in ontwikkeling tot een volwaardige GGD. Het OLB is op zoek naar een ervaren manager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid.

Naast het aansturen van de afdeling zet het hoofd ook, in samenwerking met partners in de curatieve zorg, het sociaal domein en aanpalende beleidsterreinen, de koers uit voor de publieke gezondheidszorg en realiseert maatschappelijke doelen.

De kaders van het beleid worden gevormd door de Wet Publieke Gezondheid BES, Wet Openbare Lichamen BES, het bestuurscollege van Bonaire en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Je treedt op als DPG bij rampen en crises, adviseert het bevoegd gezag en coördineert de voorbereiding op mogelijke rampen met de geneeskundige hulpverlening in afstemming met de hulpverleningsdiensten en relevante andere diensten / organisaties op het eiland.

Ruime managementervaring bij een (zorg)instelling en ervaring met het managen van veranderprocessen is noodzakelijk.

Je spreekt Nederlands, Papiamentu en bent een aanspreekbaar persoon voor alle bevolkingsgroepen op Bonaire. Je bent inspirerend, verbindt partijen en bent de drijvende kracht voor de publieke gezondheid op het eiland.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau,  bijpassend werk- en denkniveau, bij voorkeur in de publieke gezondheidszorg. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan veranderingsprocessen;

Je beschikt over een goed ontwikkeld politiek en bestuurlijk gevoel;

Het salaris bedraagt maximaal $7380,- (functieschaal 15)

Een verklaring omtrent gedrag is een vereiste voor de aanstelling en een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 19 maart 2021 aan het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Marga Drewes, Kwartiermaker GGD Bonaire en/of Patricia Gerritzen-Veen, Beleidsadviseur P&O.

Kwartier maker GGD Bonaire Marga Drewes +599 715 5324

Beleidsadviseur P&O, Patricia Gerritzen-Veen +599 770 26 56

Branche: Overheid
Functiegroep: Directie/management
Werk / Denkniveau: WO
Leidinggevend: Ja
Vereiste talenkennis: Nederlands Papiaments
Vacature gaat in per : 01/03/2021
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: Bonaire
Contactpersoon: Marga Drewes

Leave a comment