31e congres, Nieuwspoort, Den Haag 09 – 10 – december 2020

Intro text Adjust the content of this block with intro text.

Welkom op het 31e congres en handelsmissie in het kader 

van Tien jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen

 Tijdens het congres wordt telkens ingegaan op de eilandelijke problematiek. Daarbij wordt stilgestaan bij de waarde van goede afspraken tussen de Koninkrijkspartners, en bij diens respectievelijke verantwoordelijkheden. Sprekers worden gevraagd om vanuit hun expertise de eilandproblematiek te bespreken. Dat kan dus variëren van het concrete Venezolaanse vluchtelingenvraagstuk op bijvoorbeeld: Curaçao en Aruba, tot het hoger toezicht op St. Eustatius. Hiermee wordt beoogd dat de discussies direct relevant zijn voor de lokale burger, politiek en het bedrijfsleven.

Van deze lezingen wordt kort verslag gemaakt. Om de openheid van de discussies tijdens de congressen te bevorderen, worden geen zaaldiscussies opgenomen in dit verslag, tenzij de discussiant aangeeft dat het opnemen van zijn of haar punt, gewenst is. Dit kunt u aangeven bij de moderator.

De handelsmissie en congres vindt plaats in Nieuwspoort. Op www.nieuwspoort.nl vindt u meer informatie over de locatie inclusief een uitgebreide routebeschrijving.

U kunt zich nu al aanmelden via peter@interexpo.biz

Kijk op www.interexpo.biz voor meer informatie en korte filmpjes die een indruk geven van vorige handelsmissie