Stafmanager / directiesecretaris Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

De functie bestaat uit twee rollen: stafmanager en directiesecretaris. In beide rollen zorg je ervoor dat de shared service organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) ‘in control’ komt door onder andere relevante stuurinformatie uit te vragen en op te leveren, de ‘Roadmap Bedrijfsvoeringsystemen’ uit te voeren en de functie van data-analisten binnen de SSO te integreren.

Functietaken

Als stafmanager ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het SSO-CN en stuur je aan op risicobeperking en efficiency.

 • Je geeft leiding aan de stafafdeling met een formatie van circa dertien fte’s. Deze bestaat uit functies op het gebied van control, functioneel beheer, (informatie)beveiliging, AO/IC en het secretariaat.
 • Je vertaalt de organisatiestrategie naar de afdeling en bent verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het afdelingsplan.
 • Je rapporteert aan het diensthoofd en bent lid van een integraal samenwerkend managementteam.
 • Je levert een bijdrage aan de strategie en sturing van SSO-CN als totaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor het totaaloverzicht binnen de multidisciplinaire teams.
 • Je onderhoudt intern contact met de afdeling Dienstverlening, Front office en Relatie, Advies en Projecten om processen te stroomlijnen, de dienstverlening te verbeteren en integraal werken te bevorderen.
 • Je bereidt inhoudelijk en bestuurlijk de besluitvorming voor.
 • Je schrijft inhoudelijke stukken ter bespreking in het managementteam.
 • Je voert besluiten en actiepunten uit die de bedrijfsvoering van de SSO-CN raken.

Als directiesecretaris werk je als adviseur voor het diensthoofd.

 • Je zorgt ervoor dat het diensthoofd altijd goed geïnformeerd aan (bestuurlijke) overleggen deelneemt.
 • Je draagt proactief zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen en bijeenkomsten zoals het driehoeksoverleg met de Haagse opdrachtgever en het overleg met de medezeggenschapsraad.
 • Een belangrijk onderdeel van de secretarisrol is het voorbereiden van de MT-overleggen en thematische bijeenkomsten rond bijvoorbeeld de meerjarenplanning en strategische doelen.
 • Je stelt in overleg met het diensthoofd de agenda op, coördineert de stukkenstroom ter voorbereiding van vergaderingen en overleggen en toetst deze op volledigheid en juistheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding of wo-niveau op het gebied van bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als directiesecretaris.
 • Je hebt een aantal jaren leidinggevende ervaring op het gebied van multidisciplinaire teams.
 • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van control, administratieve organisatie en informatievoorziening en -beveiliging.
 • Je hebt kennis op het gebied van verandermanagement en je bent in staat om veranderingsprocessen te faseren.
 • Je hebt een eigen mening en bent een stevige gesprekspartner.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken volgens de lean-systematiek.
 • Je hebt een aantal jaren werkervaring binnen de Caribische context.
 • Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die hun wortels hebben op Bonaire of uit het Caribisch gebied komen de voorkeur.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels en bij voorkeur in het Papiaments of je bent bereid om dit te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisomschrijving

Wat bieden wij?

 • Een marktconform salaris in functieschaal 12 regeling Bezoldiging Rijksambtenaren BES van minimaal $ 3.960- en maximaal $ 5.056- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis, opleiding en ervaring;
 • Een 13e maand van 8,33% van de bezoldiging, met een minimum van $1.750;
 • Vakantiegelduitkering van 8,33% van de bezoldiging;
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • Interne opleidingsmogelijkheden;
 • 184 vakantie-uren;
 • Een verhuisregeling indien je vanuit Nederland reageert.
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling, o.b.v. BES-wetgeving, goed functioneren en een positieve beoordeling;
Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur
1 jaar
Minimaal aantal uren per week
40
Maximaal aantal uren per week
40

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten voor woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een medische keuring en het Nederlanderschap zijn vereist.
 • Een selectie-assessment is onderdeel van de selectieprocedure.
 • Op alle vacatures zijn de BES-wetgeving/arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De shared service organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) verzorgt de bedrijfsvoering en ondersteuning op het gebied van Personeel en Organisatie, Inkoop, Facilitaire zaken, ICT, Financiën en Communicatie voor de actieve departementen in Caribisch Nederland.

De afdeling SSO-CN is verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringstaken. Binnen deze afdeling zijn verschillende functies ondergebracht die dit mogelijk maken. De taakinhoud van deze functies zijn gericht op de interne behoeftes van de SSO-CN.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Leave a comment