Informatiebijeenkomst microkrediet voor de landbouw

In februari dit jaar is de Salt Farm Foundation gestart met een project op Bonaire met als doel kennis en ervaring op te bouwen rondom zilte landbouw op het eiland. Echter, niet alleen het brakke water, maar ook andere aspecten zoals een te compacte bodem en de financiering van de landbouw is een probleem mensen met een knoek. De Salt Farm Foundation in samenwerking met Qredits nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over microkredieten voor de landbouw.

In dit project van de Salt Farm Foundation krijgen geïnteresseerde kunukeros die de ruimte, een greenhouse en een waterbron met brak water ter beschikking hebben, de mogelijkheid om de technieken van de zilte landbouw uit te proberen. Echter, kunukeros lopen ook tegen andere problemen aan, en de financiering van het eigen bedrijf is een belangrijke. Het land moet goed omheind worden, en moet worden schoongemaakt. De aarde van de kunukus is vaak erg compact, en er moet energie worden gestoken in het teeltklaar maken van de grond door er compost/tuinafval en mest doorheen te mengen. Voor de groenteteelt is een kas vaak gewenst, en ook hier is materiaal voor nodig. Andere aspecten die geld kunnen kosten zijn wateropslag en veiligheid. De Salt Farm Foundation merkt dat de kosten voor het teeltklaar maken van de grond een grote drempel kan zijn voor kunukeros.

Daarom heeft de Salt Farm Foundation contact gezocht met Qredits, een organisatie die laagdrempelig microkredieten kan verstrekken, en daarnaast de ondernemers helpt bij het schrijven van een ondernemingsplan. Qredits is zeer enthousiast om deze doelgroep van meer informatie te voorzien.

Vandaar dat een voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd voor kunukero’s over microkredieten. Qredits zal tijdens deze bijeenkomst uitleggen wat de mogelijkheden zijn om voor landbouw/groenteteelt een microkrediet te krijgen. En ook gaan ze in op de ondernemende kant van de landbouw. Welke prijs kun je vragen voor je producten? Hoe kun je winstgevend landbouw bedrijven op Bonaire? Waar moet je aan denken als je je producten wil verkopen?

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 14 augustus 2020 van 2.00-4.00pm, bij de UoC Bonaire (Lourdes Mall, het roze gebouw naast de Belastingdienst, trappen omhoog). De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die landbouw, groenteteelt of veeteelt bedrijft en de producten verkoopt/wil gaan verkopen.