SSO-CN Diensthoofd SSO Caribisch Nederland

WO | Bonaire | 39,5 uur | P&O2020_06_001 | Sluitingsdatum: 17 juni 2020

De organisatie

BZK is hét ministerie van goed bestuur en een goede overheidsorganisatie. Bestuur in de brede zin van het woord. BZK ontwikkelt gezaghebbende denkbeelden en opvattingen over wat goed bestuur is. En BZK weet die opvattingen om te zetten in concrete resultaten voor burgers, bestuurders en bedrijven. Dat doet BZK ook door te streven naar ‘één overheid’ en door hoge kwaliteit te leveren aan dienstverlening en uitvoering binnen en door de rijksdienst.

Sinds de staatskundige veranderingen van 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van Nederland en als Openbaar Lichamen (bijzondere gemeenten) georganiseerd met ieder een Eilandraad, Bestuurscollege en Gezaghebber. Ter uitvoering van met name rijkstaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is er een Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De minister van BZK is werkgever van RCN. RCN kent een directeur die verantwoordelijk is voor het leiden van het overleg met de Sectorale Overlegcommissie BES en is gemandateerd werkgever voor de RCN ambtenaren die op de drie eilanden werkzaam zijn. Uitgezonderd daarvan zijn ambtenaren die vanuit de kerndepartementen zijn uitgezonden en ambtenaren van het politie- en brandweerkorps. Ten aanzien van de laatstgenoemde ambtenaren is de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gemandateerd werkgever.

Onderdeel van RCN is de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland.( SSO CN ) Deze SSO binnen RCN staat onder leiding van een diensthoofd. Het diensthoofd heeft voor zijn of haar taakuitvoering een directe verantwoordingsrelatie richting de directeur Koninkrijksrelaties als opdrachtgever. De dgKR is eigenaar. De Shared Service Organisatie verleent brede dienstverlening of capaciteit aan (het primaire proces) van de departementale diensten alsmede politie en brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In verband met het vertrek van het huidige diensthoofd komt deze functie vacant.

SSO Caribisch Nederland

De SSO CN verzorgt met ongeveer 120 medewerkers voor zo’n 26 rijksdiensten in Caribisch Nederland de bedrijfsvoering op alle terreinen (de PIOFACH-taken). De rijksdiensten waaraan de SSO de dienstverlening verleent zijn zeer divers, zowel qua grootte, primaire taak als behoefte. Dit maakt de taak van SSO CN uitdagend. Ondanks deze verscheidenheid kennen de gebruikers ook een gemeenschappelijke noemer: allen zijn ze onderdeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland en vertrouwen op de SSO CN om de bedrijfsvoeringstaken zo optimaal mogelijk uit te voeren.

De SSO CN in de huidige vorm is een relatief jonge organisatie. In 2016 heeft er een opsplitsing plaatsgevonden binnen de RCN waarbij de SSO los van werkgeverschap en rijksvertegenwoordiging is ontstaan.  Er is sindsdien veel ontwikkeld binnen de SSO onder het programma ‘SSO in Beweging’, waaronder een vernieuwd serviceconcept met onder meer het werken volgens een producten- en diensten catalogus, een governance structuur voor de juiste afstemming met de gebruikers en de inrichting van een Front Office – Back Office model.

In 2019 is dit programma afgerond met de ingebruikname van een State-of-art kantoorgebouw waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van de inrichting om de afstemming en samenwerking tussen teams te verbeteren. Dit om de dienstverlening beter te borgen en een waardevolle partner voor de rijksdiensten in Caribisch Nederland te kunnen zijn.

Taakgebieden en inhoudelijke opgaven

Als diensthoofd SSO CN ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie en doorontwikkeling van de shared services organisatie. Je bouwt verder conform het O en F rapport  wat de nadere uitwerking is van het verbeterprogramma ” Service in nabijheid”, met als doel een effectief en efficiënt functionerend SSO CN binnen RCN, dat binnen de rijksbrede kaders herkenbare en eenduidige dienstverlening aanbiedt. Voor 2021 ligt  de focus op de verdere implementatie van organisatieverandering met invoering  van de nieuwe processen en systemen en daarbij aandacht voor  verbeteren van de  dagelijkse dienstverlening aan de Diensten zodat zij optimaal hun primaire proces kunnen uitoefenen. Doorontwikkeling van de medewerkers middels opleiding & ontwikkeling waardoor de kwaliteiten van de medewerkers optimaal ingezet kunnen worden vanuit de klantgedachte is een speerpunt. De toegevoegde waarde van een SSO dient duidelijker en als vanzelfsprekend ervaren te worden door de gebruiker. De komende jaren  wacht een specifieke doorontwikkeling van de SSO op het gebied van ICT om de een loket gedachte met bijbehorende digitalisering in samenspraak met de diensten verder te ontwikkelen.

Als diensthoofd rapporteer je rechtstreeks aan de directeur Koninkrijksrelaties.

Je bent een hands-on, enthousiaste en pragmatisch ingestelde manager die veranderingen weet door te voeren en blijvend resultaat implementeert. Je weet de managers, medewerkers en gebruikers te enthousiasmeren en te verbinden in de verdere professionalisering van  SSO CN en je stimuleert de verbetering van individuele kwaliteiten. Vanuit je bestuurlijke sensitiviteit weet je goed te opereren in het krachtenveld tussen de lokale diensten en hun ‘Haagse’ eigenaren. En voor de continuïteit van de dienstverlening weet je de opgezette samenwerkingsverbanden met andere SSO’s in Europees Nederland goed te onderhouden en/of verder uit te bouwen.

Locatie

Standplaats is Bonaire. Bijzondere aandacht vraagt de relatie met medewerkers van de SSO CN, gestationeerd op Sint Eustatius en Saba. Beoogde startdatum is uiterlijk 1 november 2020.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Omgaan met culturele diversiteit

Stijl van leidinggeven

Krachtige, resultaatgerichte sturing vanuit een duidelijke visie op shared services en servicegericht werken. Vanuit deze visie zijn pragmatisme en flexibiliteit van belang. Overtuigings- en executiekracht en samenbindend leiderschap, het kunnen creëren van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Verbinding kunnen maken tussen processen en vraag (vanuit de gebruikers) en aanbod (vanuit SSO CN). Daarnaast in staat zijn om op een coachende wijze de MT-leden, waar jij eindverantwoordelijk voor bent, aan te sturen en in staat te stellen om de nieuwe organisatiecultuur cq -veranderingen verder in de organisatie te brengen. Je bent het boegbeeld van de organisatie en je hebt in de functie van diensthoofd een voorbeeldfunctie binnen de gehele organisatie. Met dit in je achterhoofd treed jij je mensen tegemoet en zorg je ervoor dat het prettig en veilig werken is.

Kennis en ervaring  

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met (integrale) bedrijfsvoeringsvraagstukken, bij voorkeur op het rijksbrede terrein;
 • Je hebt ervaring met complexe ICT vraagstukken en weet wat de impact is op de basisprocessen van de verschillende diensten.
 • Kennis van de Nederlandse en lokale publieke sector;
 • Ruime ervaring met het concept van shared services en het kunnen afstemmen op actuele ontwikkelingen in de markt en de behoeftes van opdrachtgevers;
 • Project-/programmamanagement expertise, bij voorkeur binnen een staande organisatie;
 • Ervaring hebben met verandermanagement en cultuurverandering in een complex krachtenveld;
 • Het vermogen om een relevant netwerk in Caribisch Nederland en bij de stakeholders     bij de relevante ministeries en organisaties in Den Haag op te bouwen;
 • Gevoel en affiniteit voor het verder ontwikkelen (en talentidentificatie) van medewerkers met als doel het op termijn zelfstandig laten uitvoeren van werkzaamheden;
 • Een aantal jaren werkervaring binnen de Caribische  context;
 • Kennis van of de wil om Papiaments te leren is een pré;
 • Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die hun wortels hebben op Bonaire of uit het Caribisch gebied komen de voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een marktconform salaris in functieschaal 15 regeling Bezoldiging Rijksambtenaren BES van minimaal $ 6052- en maximaal $ 7383- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis, opleiding en ervaring.
 • Een 13e maand van 8,33% van de bezoldiging
  Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN
 • Interne opleidingsmogelijkheden
 • 184 vakantie uren
 • Een tijdelijke aanstelling van 3 jaar met optie tot verlenging van een jaar o.b.v. BES-wetgeving
 • Een verhuisregeling indien je vanuit Nederland reageert

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), een medische keuring en het Nederlanderschap zijn vereist. Een selectie assessment  kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Op alle vacatures zijn de BES-wetgeving/arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature

Ruud Peters, Ruud.Peters@rijksdienstCN.com, huidig diensthoofd SSO CN
Telefoon: +599 781 0398

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar: vacature@rijksdienstCN.com

Branche: Overheid
Functiegroep: Automatisering
Werk / Denkniveau: WO
Leidinggevend: Ja
Vereiste talenkennis: Engels Nederlands
Vacature gaat in per : 03/06/2020
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: Rijksdienst Caribisch Nederland
Plaats: Bonaire
Contactpersoon: Ruud Peters

Leave a comment