Beste medebewoners van Dushi Boneiru

Hoe moeten we verder zonder toeristen?
Het COMT (Caribisch Nederlands Outbreak Management Team) heeft enkele dagen geleden  gemeld dat er op korte termijn geen toerisme meer komt, zelfs tot er een vaccin ontwikkeld is. Dat duurt zeker nog een jaar en waarschijnlijk langer. Bonaire is niet in staat het hoofd te bieden aan een epidemie als die met een toerist straks het eiland binnenkomt. En we zijn veel te afhankelijk geworden van de inkomsten van het toerisme. 

Op Bonaire zullen in de komende tien jaar naar verwachting 10 000 mensen extra           komen wonen. Het Nederlandse CBS (Centraal Bureau van de Statistiek) heeft gekeken    naar de herkomst van die mensen. Ze komen zeker niet alleen uit Nederland en bovendien gaan de Nederlanders voor 80% weer terug naar Nederland. Het zijn vooral oudere Nederlanders, die in dit paradijs komen wonen vanwege de vriendelijke bevolking en het mooie weer. 

Op Bonaire geldt de Belastingwetgeving van de BES Eilanden voor hun pensioen en deze nieuwe bewoners betalen daarvan dus inkomstenbelasting aan Bonaire. Daarnaast geven ze geld uit voor wonen en in de winkels en horeca. Tienduizend gepensioneerde inwoners zullen op Bonaire goed zijn voor het uitgeven aan belasting en consumptie van meer dan 150 miljoen dollar. Zoveel mensen, die geen banen meer zoeken, zouden de economie op Bonaire zelfverzorgend kunnen maken. Als er daarnaast nog toeristen komen, is dat pure luxe. 

Deze oudere Nederlanders, waartoe uw briefschrijvers ook behoren, gaan zeker niet de baas spelen. Velen gaan op enig moment weer weg. Dat staat duidelijk in de rapportage van het CBS. Het zijn ook geen ‘immigranten’, zoals ten onrechte bijna een jaar geleden werd gesuggereerd in een artikel in de Volkskrant, en in de lokale pers. Als er al sprake zou zijn van immigranten (de term gebruikt het CBS niet eens), dan vallen mensen uit Curaçao daar ook onder. Dan zijn 2 van de 3 gedeputeerden ook ‘immigrant’. (wij citeren letterlijk uit de antwoordbrief van het CBS van 2 aug.2019: ‘De kop dat er in 2030 tweemaal meer immigranten dan autochtonen in Caribisch Nederland zijn is niet van het CBS afkomstig. Een journalist heeft voor deze, inderdaad ongelukkige, termen gekozen’.) 

Het toerisme is wereldwijd uit balans geraakt. Sommige gebieden worden er door overstroomd en het wereldwijde reisgedrag is mede oorzaak van pandemieën, zoals wij die nu helaas meemaken. En als het toerisme plotseling stopt, zitten landen, die zich daarvan afhankelijk hebben gemaakt ineens op zwart zaad. Met de komst van het toerisme hebben eilanden als de ABCeilanden al hun oude bezigheden verlaten en werk gezocht in de toeristenindustrie. Eeuwig zonde, maar best terug te draaien. 

In Nederland en andere Europese landen wonen duizenden oudere mensen, die het fantastisch vinden op gastvrije eilanden als Bonaire nog een aantal mooie jaren te mogen beleven. Zoals uw briefschrijvers. In de baas spelen hebben zij helemaal geen zin, maar ze kunnen de locale economie een geweldige boost geven. Ze brengen geld in en bevorderen de omzet  en werkgelegenheid in de bouw, de horeca en de supermarkten. Hopelijk is het dan zelfs eindelijk mogelijk de onderstand en het minimumloon te verhogen. 

Vergeet de dure ‘Blue destination’ toerist. Ten eerste komt die niet en ten tweede neemt hij af en toe een virus mee. Word er niet afhankelijk van.

Maak van ons eiland een eiland in balans, met een redelijke verhouding tussen de huidige ingezeten, de gepensioneerde nieuwkomers en de toeristen. 

Enkele Nederlandse pensionado’s op Bonaire

P.s. Een van uw pensionado’s woonde jaren in Oost-Groningen. Daar bouwde de Provincie een ‘Blauwestad’. Het kostte de Provincie honderden miljoenen euro’s. De rijke mensen uit de Randstad zouden er massaal op af komen. Welnu, die kwamen niet, maar inmiddels wonen er gewone mensen, en het is nog steeds een prachtige Blauwestad.   

Recente cijfers over de groei van het aantal inwoners op Bonaire
Groei van de bevolking op Bonaire (niet vooral door Nederlanders). De bevolking van Bonaire is het afgelopen jaar gegroeid met 4%, tot 20,9 duizend mensen per 1 jan. 2020. De autonome bevolkingsgroei (geboortes minus sterfte)  is niet groot met 13%, de meeste groei komt van immigratie (minus emigratie houd je 87% over). De cijfers komen van het Nederlandse CBS maar zijn wel ‘vertaald’ voor de bevolking van Caribisch Nederland door Bonaire.nu. Een jaar geleden werd de indruk gewekt dat vooral de Nederlanders de immigranten waren. De cijfers berustten op een foutieve interpretatie, want het CBS hanteerde de term immigranten niet eens. Ook nu is niet bekend of de gegevens van het CBS overgenomen zijn, of er weer sprake is van een vertaling door de lokale verslaggever. Maar 1 ding is nu wel duidelijk. Het grootste aantal ‘immigranten’ is afkomstig van Curaçao, op grote afstand gevolgd door nieuwe inwoners uit de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Europees Nederland en de V.S.