Medewerker Semi Statisch Archief

De afdeling Post & Archief van de directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning is belast met ondersteuning van het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat. De ondersteuning heeft betrekking op de uitvoering van postbehandeling, archiefbeheer en documentatiebeheer voor het Openbaar Lichaam Bonaire.
De afdeling Post & Archief is op korte termijn op zoek naar een gedreven flexibel en resultaatgericht:

Medewerker Semi Statisch Archief (SSA).

Wat ga je doen?

  • De medewerker SSA zorgt voor een correcte staat van de archiefbescheiden en de infrastructuur overeenkomstig de wettelijk daaraan te stellen eisen.
  • Signaleert knelpunten en geeft inbreng m.b.t. procedures omtrent archivering van documenten.
  • De medewerker SSA is verantwoordelijk dat de stukken volledig zijn. Stelt dossiers op die beschikbaar zijn voor diensten/afdelingen en particulieren/derden die hiertoe bevoegd zijn.
  • Verzorgt en bewaakt de bewerking en selectie van dossiers voor vernietiging of bewaring.
  • Houdt het archief geordend en toegankelijk.
  • De Medewerker SSA neemt beslissingen bij het toekennen van metadata, het selecteren van dossiers, het bijhouden van de inzage-administratie, het aandragen van oplossingen voor knelpunten, het controleren van stukken op volledigheid, het opstellen van indexen en bij het verstrekken van informatie.

 

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je dient een MBO opleiding te hebben en aangevuld met onder andere de vakopleiding, LI, LIDA, cursus archiefbeheer en behoud. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Spaanse taal. Papiamentu is een pré. Affiniteit met cultuur en historie van Bonaire.

 

Het salaris bedraagt minimaal $ 1.616, = (aanloopschaal 5) en maximaal $ 2.582, = (functieschaal 6)


GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 18 oktober 2019 aan het Bestuurscollege van openbaar lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

 

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com (let op! nieuw  mail adres)

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met leidinggevende mw. Lucia Anthony-Evertsz tel. +599 717 5330 tst. 2321 of Beleidsadviseur Patricia Gerritzen-Veen tel. +599 717 3871 tst. 2122.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *