Parttime Pedagogische Medewerker

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp bij het gezond opgroeien en opvoeden van jeugd van 0-19 jaar. Het centrum gaat uit van een kind- èn oudergerichte benadering. Naast de afdelingen Preventie & Opvoedingsondersteuning, Jeugdgezondheidszorg is recent gestart met de units Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg en Veldcoördinatie Kinderopvang. Binnenkort komt hier het meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij. Hier is de afdeling Preventie en Opvoedingsondersteuning op zoek naar een:

Parttime Pedagogische Medewerker (32 uur)

Kerntaak van deze afdeling is de ontwikkeling en uitvoering van opvoedingsondersteuning en diverse preventievormen, bijv. op het gebied van seksuele educatie, pesten en huiselijk geweld. Deze activiteiten zijn collectief, of gericht op een enkele risicogroep, of soms een individueel gezin of groep ouders of jongeren.

 

In dit enthousiast team ben je een jeugd- en gezinsprofessional en breed inzetbaar, waaronder in jongerenwerk. Je bent met zowel lichte als complexe problematiek bezig. Zowel met casussen als preventie-activiteiten. De afdeling werkt nauw samen met het project Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg die gericht is op gezinstaxatie en kortdurende ondersteuning.

 

Het profiel van jouw takenpakket is onder andere:

  • Een combi-functie waarin geschakeld wordt tussen preventie en opvoedingsondersteuning;
  • Zelfstandig opvoedingsondersteuning bieden in simpele tot en met moeilijke omstandigheden, bijv. bij scheiding, financiële stress, laaggeletterdheid, detentie of bij meervoudige problematiek;
  • Op effectieve wijze preventieve voorlichting geven in groepsverband binnen en buiten het CJG;
  • Zelfstandig participeren in sociaal overleg;
  • Goede verslaglegging.

 

Functie-eisen:

  • Als basis heb je een hbo-Social Work met een specialisatie in preventie en/of opvoedingsondersteuning. Een pre is training in Triple P, oplossingsgericht en systemisch werken, bemiddeling of Eigen Kracht/Family Conference;
  • Je denkt en handelt niet alleen kind- maar tevens oudergericht;
  • Jouw zelfstandig en outreachend werk is creatief als ook effectief en veilig;
  • Je raakt niet snel van slag van achterstandsproblematiek;
  • Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, spreekt Papiamentu en met affiniteit voor de Bonairiaanse cultuur.

 

Het minimale bruto maandsalaris bedraagt $ 1892,– voor 32 uur.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Chris Palm, directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 7157200. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 16 augustus a.s. per mail richten aan de directeur, naar info.cjgbon@cjgbon.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *