Is care de cure?

Als hulpverlener is de term care of zorg niet vreemd. We hebben binnen ons Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire zelfs een Bon Bida Care onderdeel, bestaande uit de psycholoog, de maatschappelijk werker en de mental coach. Maar het concept Care omvat uiteraard veel meer dan deze drie beroepen. Iedere zorgverlener binnen ons centrum wordt geacht zorg te leveren aan onze klanten en patiënten in de breedste zin van het woord. Dit geldt niet alleen voor het moment van binnenkomst en vertrek maar ook voor alles daar omheen.

Bij entree is een warme ontvangst belangrijk. Veel mensen komen binnen met een hulpvraag en dan is het fijn wanneer je met begrip wordt ontvangen, snel wordt geholpen en je vol vertrouwen en gerustgesteld de afspraak ingaat. Onze frontoffice medewerkers zijn daarin geschoold.

We hebben veel verschillende disciplines binnen ons centrum, elk met zijn eigen specialisme. Toch kennen deze disciplines ook overlap en hebben ze vaak met elkaar te maken. Deel van onze extra zorg voor patiënten vormt onze multidisciplinaire aanpak. Er zijn nog al wat patiënten binnen ons centrum die door meerdere disciplines worden geholpen. Onze multidisciplinaire aanpak boekt effectievere en duurzame resultaten op een klantvriendelijke wijze.

Strategische ketenpartners zijn eveneens van groot belang om goede zorg te kunnen leveren.
Hierdoor voorkom je dat organisaties (allen met hetzelfde belang: het zorgen voor de meest optimale zorg voor de patiënt) langs elkaar heen werken of hetzelfde werk doen. Wij zijn als Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire samenwerkingen aangegaan met bijvoorbeeld Mental Health Caribbean, de SGR-groep uit Curaçao, de Saba Health Care Foundation, Occumed C.N. bedrijfsartsen, de Zorg en Welzijn groep en BESt Care Zorgwinkel. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde maak je een brede inzet van de zorg in het belang van de patiënt mogelijk. 

Ondanks het feit dat dat we onze uiterste best doen om zo goed mogelijke zorg te leveren, is er een kans dat er een keer iets niet goed gaat in de uitvoering. Wij hebben hiervoor een klachtenreglement ontwikkeld dat ook is goedgekeurd door onze beroepsgroep in Europees Nederland. Op die manier kunnen we zorgdragen voor een snelle reactie op de klacht en eventuele verbetertrajecten in gang zetten. 

Er kan ook iets mis gaan met de gezondheid van de patiënt. Omdat we zijn gespecialiseerd in hart- en longrevalidatie is er statistisch gezien een veel grotere kans op een incident als een hartaanval. Om ook in deze situaties goede zorg te kunnen leveren die (letterlijk) van levensbelang is, doen we met ons hele team een keer per jaar een BLS/AED cursus (Basic Life Support met gebruik van de Automatische Externe Defibrillator). Wij zijn met ons centrum ook een officiële ‘zes minuten safe zone’ op Bonaire. Als iemand bij ons in de buurt de AED nodig heeft, is het duidelijk zichtbaar dat Bon Bida er één heeft door een groot bord op de buitenzijde van ons gebouw. 

We leveren tevens zorg buiten ons centrum. Veel van onze disciplines komen bij mensen thuis (bijvoorbeeld de ergotherapeut, maatschappelijk werker of fysiotherapeut), in het ziekenhuis, in een instelling, op het werk, of bij één van onze ketenpartners. Daarnaast zijn onze disciplines ook per mail bereikbaar als dat nodig is en wordt er tevens gebruik gemaakt van E-health. Patiënten kunnen gepersonaliseerde huiswerkoefeningen mee krijgen via een app op de mobiele telefoon. Deze kan naar aanleiding van de ervaringen en feedback op afstand worden aangepast, waardoor de patiënt niet meer speciaal naar ons centrum hoeft te komen. Een telefoontje is genoeg. In Europees Nederland is dit inmiddels opgenomen in de zorgaanspraken van de basisverzekering aangezien dit de verzekeraar veel geld kan schelen.
Hier in Caribisch Nederland is dat helaas nog niet het geval.

Een zorgverlener dient te zorgen voor de patiënt of klant. De zorg die wij verlenen heeft betrekking op verschillende gebieden. Het gaat van puur vakinhoudelijk tot op sociaal, emotioneel en communicatief gebied. Eén van de doelen die we als centrum hebben gesteld, is dat we willen dat iedere klant en patiënt, ondanks de pijn, de zorgen, de klacht en beperking die ze misschien hebben, weer met een glimlach de deur uit gaat. Dat lukt alleen door het leveren van goede zorg. “Zorgen voor” is een essentieel onderdeel van het herstel en daar investeren we (met veel plezier) veel energie in.

Leave a comment