Algemeen directeur

De stichting heeft als stip op de horizon dat eenieder op Bonaire de armoede ontstijgt en volwaardig participeert op de arbeidsmarkt. Forma werkt aan deze missie door het bieden van vorming, educatie, onderwijs, zorg en begeleiding op maat. FORMA richt zich met vier afdelingen op de doelgroepen laaggeletterden en analfabeten, jongeren vanaf 18 t/m 24 jaar zonder startkwalificatie en laaggeschoolde volwassenen en de beroepsbevolking.

 

De stichting FORMA is op zoek naar een dynamisch

algemeen directeur

De werkgebieden van de algemeen directeur zijn divers, echter ook erg gespecialiseerd en omvatten in hoofdzaak:

 • De financiële-, beleid-, en onderwijsplannen, het beheer van onder andere subsidies, (bouw)onderhoud dossiers, bedrijfsvoering, contacten met lokale en de rijksoverheid;
 • Communicatie en overleg met allerhande (onderwijs)instanties, alsook met stakeholders (denk aan politiek en bestuurlijk terrein.);
 • Het aansturen van de coördinatoren en het managementteam.

 

Profiel:

De Directeur rapporteert rechtstreeks aan het Bestuur. Gezien de uitdagingen van het onderwijslandschap op Bonaire én de strategische uitdagingen van FORMA, zoeken wij een gemotiveerde, creatieve, intelligente en communicatie vaardige bruggenbouwer met de volgende competenties:

 • Een manager met een sterke persoonlijkheid, die strategisch (lange termijn) meedenkt en de afgesproken doelstellingen realiseert;
 • Een teamspeler, die dankzij een open en goede communicatie, onze diensten en personeel meer engageert om een gezond balans te vinden voor de taakstelling van FORMA;
 • Een inspirator die zich vindt in de waarden en normen van FORMA en deze ook uitdraagt naar alle geledingen binnen FORMA;
 • Een bemiddelaar die teamwork en collegialiteit vooropstelt
 • Een administratief-financieel expert, die met kennis van zaken het financieel beleid (die de balans weet op te maken tussen subsidies en winstmarge) aanstuurt en opvolgt om de lange termijn doelstellingen van FORMA te waarborgen;
 • Een netwerker, die erin slaagt met zeer diverse instanties en besturen in dialoog te treden om de belangen van FORMA kenbaar te maken en bovenaan de agenda te krijgen;
 • Een creatieve inspirator die denkt in termen van oplossingen, die zoekt naar consensus en die systemen en procedures durft in vraag te stellen.

 

Gezien de omvang van ongeveer 640 leerlingen en rond de 38 personeelsleden en de diversiteit van FORMA verwachten wij daarnaast:

 • Een sterk geloof in de meerwaarde van samenwerking op niveau van het onderwijs op Bonaire;
 • Een nauwe samenwerking met de ketenpartners;
 • De kunst om op te treden als verbindingsfiguur voor de coördinatoren;
 • De flexibiliteit om nieuwe taken en opdrachten aan te nemen.

 

Functie Eisen:

Deze functie eist een academisch opleidingsniveau, onderwijswetenschappen, bedrijfskunde of bestuurskunde aangevuld met een pedagogisch diploma (of bereid te zijn deze te behalen binnen 1 jaar).

 

Arbeidsvoorwaarden:

We bieden een marktconform salaris (aanloopschaal 14, functieschaal 15). Het vaststellen van de hoogte van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst bij functioneren naar wederzijdse tevredenheid.

 

Voor meer informatie omtrent de vacature en digitaal solliciteren:

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:

Email:         roella@cameonholding.com

 

 

Een assessment vormt integraal onderdeel van de sollicitatieprocedure. Tevens dient u bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een VOG te kunnen overhandigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *