Activiteitenbegeleider

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire zoekt een nieuwe collega

 

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een stichting met als doel de jeugd in het voortgezet onderwijs van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaaleconomische klasse te helpen zich te ontwikkelen tot ‘evenwichtige’ volwassenen, tot goede burgers en effectieve ouders.

 

Op het centrum Jong Bonaire bieden wij hiervoor een programma aan dat bestaat uit huiswerkbegeleiding gevolgd door diverse activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking en respect voor anderen.

Voor ons activiteitencentrum zijn wij op zoek naar:

  • Een Activiteitenbegeleider (minimaal MBO-4 niveau) fulltime.

Functie beschrijving:

Functiedoel: bedenken, organiseren en plannen van activiteiten. Begeleiden van jongeren tijdens activiteiten, zowel individueel als in groepsverband.

Activiteitenbegeleiding: observeren en interpreteren van het functioneren van de jongeren in relatie tot gestelde doelen. Bewaken van het groepsproces en daarbij letten op veiligheid, het elkaar in de waarde laten en proberen een gezellige sfeer te scheppen. De resultaten zodanig bewaken dat activiteiten met een heldere doelstelling en in een veilige omgeving kunnen worden uitgevoerd.

Sociale begeleiding: signaleren van behoeften en mogelijkheden van jongeren aan de hand van observaties en gesprekken met jongeren en collega’s en onderzoeken van de hulpvraag op vraag vanuit sociale begeleiders. Onderhouden van de benodigde contacten met familie/verzorgers en de ondersteunende disciplines.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden.

Uw sollicitatiebrief met CV en referenties richt u bij voorkeur per e-mail aan Nimrod Pieters (General manager), met als onderwerp: sollicitatie activiteitenbegeleider:

e-mailadres: generalmanager@jongbonaire.org, of kunt u afgeven op ons dagcentrum aan de Kaya Lib. Simon Bolivar 16, t.a.v. Nimrod Pieters General Manager.

Sluitingsdatum voor de vacature: 15 juli 2019.

De organisator Tom Bey van de EmigratieBeurs in Nederland heeft het thema voor 2020 Dutch Caribbean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *