MAATSCHAPPELIJK WERKENDE

Stichting FORMA is een instituut voor volwasseneneducatie.

Binnen de afdeling Sociale Kanstrajecten Jongeren is een plaatsingsmogelijkheid voor een:  

 

MAATSCHAPPELIJK WERKENDE (20 uur)

 

Voor een nieuw te starten ATL (arbeidstoeleiding) project in samenwerking met het OLB, SZW en de afdeling Samenleving en Zorg.  Het project is bedoeld voor werkzoekenden boven de 25 jaar die een complexiteit aan belemmeringen hebben om aan het werk te komen. Tijdens het traject worden de nog te ontwikkelen vaardigheden zoals basis-, sociale- en arbeidsvaardigheden versterkt, zodat de mogelijkheid tot het duurzaam plaatsen van de werkzoekenden op een werkplek vergroot wordt.

 

DOEL VAN DE FUNCTIE

Ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. D.m.v. het aanbieden van begeleiding op sociaal emotioneel gebied richt FORMA zich erop de levensomstandigheden van deelnemers zodanig te structureren, zodat dit een leerproces en een gedegen voorbereiding op het participeren op de arbeidsmarkt niet in de weg staat.

 

VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN/KERNTAKEN

 • Het houden van zorgintake en verrichten van huisbezoeken op verzoek en/of eigen initiatief;
 • Inwinnen van informatie over achtergronden, feiten en meningen e.d. bij betrokkenen en derden;
 • In gezamenlijk overleg met partijen onderzoeken c.q. analyseren van de situatie;
 • Bespreken van eigen inzichten, aangeven van mogelijke oplossingen, opbouwen van vertrouwensrelatie;
 • Contact leggen en onderhouden met de deelnemers;
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten met zorginstellingen c.q. professionele hulp- en dienstverleners en het verzorgen van rapportage;
 • Deelnemersdossiers digitaal bijhouden;
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg.

 

Profiel:

 • Afgeronde HBO MW, SPH of soortgelijke opleiding
 • Goede analytische en communicatieve vaardigheden
 • Uitstekende beheersing van het Papiaments
 • Kennis van de sociale kaart Bonaire
 • Stressbestendig & Sterk empathisch vermogen
 • Gericht op mogelijkheden en krachten van cliënten
 • Methodisch kunnen werken;
 • Ervaring en of affiniteit met de doelgroep
 • Kennis en/of ervaring met de training Brug naar Werk is een pré

 

 

Uw sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u uiterlijk 3 mei 2019 richten aan Fundashon FORMA.

T.a.v mevrouw Soraida Mensche, HR manager, Kaya L.D. Gerharts 15, Bonaire.

E.mail: sollicitaties@fundashonforma.com.

Mocht u vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Coördinator SKJ

mevr. Tanja Staring tel: 717-6949.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *