EDUCATIEF VORMINGSWERKER

Fundashon FORMA is een stichting voor volwasseneneducatie op Bonaire. FORMA bestaat uit vier afdelingen. Voor de afdeling Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ) voor de groep Arbeidstoeleiding voor 25 plussers (ATL) is FORMA op zoek naar een Educatief Vormingswerker.

 

EDUCATIEF VORMINGSWERKER (40 uur)

 

De instructietaal en het materiaal van het onderwijs van FORMA is in het Papiaments. FORMA richt zich op (jong) volwassenen zonder startkwalificatie. Studenten volgen traject op maat, met als einddoel een succesvolle plaatsing op de arbeidsmarkt of een gemotiveerde voortzetting van de schoolcarrière.

 

Algemene omschrijving beroep:

U bent de professional die (jong) volwassenen begeleidt in het competentie gericht leren om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. U werkt in groepsverband en begeleidt de groepsprocessen en individuele processen van de deelnemers. U gebruikt actuele groepssituaties als leerstof en als leermomenten voor de deelnemers. Aan de hand leerbehoefte van de studenten en de te behalen competenties geeft u invulling aan lessen en activiteiten.

 

Taken:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen en acties opgesteld aan de hand van tevoren vastgestelde leerdoelen/ competenties.
 • Het invullen van lessen en activiteiten op grond van de basisprincipes van competentiegericht onderwijs
 • Het begeleiden van jongeren in het uitstippelen van hun eigen leerroute en dit vastleggen in het IHP
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal en lesopdrachten
 • Het begeleiden van cursisten bij acties, beroepsproducten, opdrachten, projecten en werkstukken.
 • Het voeren van portfolio gesprekken en het houden van dagelijkse groepsevaluaties en periodieke individuele evaluaties (POP en PAP-gesprekken);
 • Het formuleren van criteria en maken van opdrachten op basis waarvan competenties beoordeeld kunnen worden.
 • Het leiden en begeleiden van cursisten zodat het onderwijs/leerproces optimaal verloopt
 • Deelnemen aan teamoverleg

Functie vereisten:

 • U hebt minimaal een HBO SPH of een onderwijsbevoegdheid
 • U beheerst het Papiamentu vloeiend in woord en geschrift;
 • U kunt verschillende werkvormen hanteren: instructie, opdrachten, gesprek, spel etc
 • U hebt bij voorkeur ervaring met competentiegericht leren, actief leren en portfoliomethodiek
 • U hebt affiniteit met de doelgroep 25+ jarigen zonder opleiding
 • U hebt kennis van leerproblemen en gedragsproblemen
 • U bent vaardig in het opstellen van rapportages
 • U hebt kennis van werken met computer
 • U bent in het bezit van eigen vervoer

 

Uw sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u uiterlijk 3 mei 2019 richten aan Fundashon FORMA.

T.a.v mevrouw Soraida Mensche-Statius, HR manager, Kaya L.D. Gerharts 15, Bonaire.

E.mail: sollicitaties@fundashonforma.com.

Mocht u vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Coördinator SKJ

mevr. Tanja Staring tel: 717-6949.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *