Bonaire) belangrijke wijziging in de ziekteverzuim-aanpak op Bonaire

Per 1 januari 2019 worden namelijk de ziektebriefjes (AO verklaringen door de huisarts ten aanzien van de eerste twee ziektedagen) niet meer door het ZVK vergoed. Het is, zoals dit reeds op Saba en Sint Eustatius gebeurd is, de verwachting dat huisartsen deze activiteit af zullen stoten. Ook hun professionele richtlijnen schrijven een scheiding voor tussen behandeling van ziekte en beoordeling van AO. De huisarts kan en mag conform de Nederlandse richtlijnen geen uitspraken doen over AO. Dit is voorbehouden aan een andere specialist, de bedrijfsarts.

Het niet langer vergoeden en stopzetten van deze oneigenlijke taak zal ertoe leiden dat de vertrouwensband die de huisarts heeft met zijn patiënt gewaarborgd blijft. De huisarts kan op deze manier ongestoord zijn werk, om patiënten te behandelen, voortzetten.

Ons bedrijf, Corporate Health Solutions B.V. voert sinds 2010 ziekteverzuim beoordelingen uit voor particulierorganisaties en overheidsorganisaties. Deze verandering biedt uw organisatie de kans om de (ziekte)verzuimcontroles door onze specialisten in bedrijfsgeneeskunde te laten plaatsvinden.

Een voorlichtingssessie over ziekteverzuim controles, preventie en re-integratie tijdens ziekte kan vrijblijvend verzorgd worden door onze arbo-professionals.  Zo wordt het duidelijker voor u – als management/personeelsafdeling – hoe u optimaal van onze diensten gebruik kunt maken.

Vraag naar ons productenoverzicht om een beter beeld te krijgen van onze services.

We ondersteunen/begeleiden u graag en worden, als blijkt dat u hier meer over wilt weten,  graag door u uitgenodigd. Stuur ons een berichtje via [infobes@medwork.aw] of neem anders telefonisch (+599 717 1820) contact met ons op voor een afspraak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *