Belangrijke wijziging in de ziekteverzuim-aanpak op Bonaire

Wij (Corporate Health Solutions (CHS)by Medwork) hebben vernomen dat, vanaf 1 januari 2019, het ZVK heeft aangegeven dat ze het ziektebriefje niet meer te willen vergoeden (AO verklaringen door de huisarts ten aanzien van de eerste twee ziektedagen). De activiteit is nog niet stopgezet, maar het is, zoals dit reeds op Saba en Sint Eustatius gebeurd is, de verwachting dat huisartsen deze activiteit binnenkort af zullen stoten. Ook hun professionele richtlijnen schrijven een scheiding voor tussen behandeling van ziekte en beoordeling van AO. De huisarts kan en mag trouwens, conform de Nederlandse richtlijnen, geen uitspraken doen over AO. Dit is voorbehouden aan een andere specialist, de gespecialiseerde bedrijfsarts.

Het niet langer vergoeden en stopzetten van deze oneigenlijke taak zal ertoe leiden dat de vertrouwensband die de huisarts heeft met zijn patiënt gewaarborgd blijft. De huisarts kan op deze manier ongestoord zijn werk, om patiënten te behandelen, voortzetten.

Corporate Health Solutions by Medwork voert, zoals u bekend, sinds 2010 ziekteverzuim beoordelingen uit voor particulierorganisaties en overheidsorganisaties. Deze verandering biedt uw organisatie mogelijkerwijs de kans om deze eerste ziektebeoordeling (het ziektebriefje/verantwoording eerste twee ziektedagen) door onze specialisten in bedrijfsgeneeskunde te laten plaatsvinden. De mogelijkheid om hier anders mee om te gaan kan dus momenteel verkend worden.

Een voorlichtingssessie hierover kan vrijblijvend verzorgd worden door onze arbo-professionals.  Zo wordt het duidelijker voor u – als management/personeelsafdeling – hoe u op een nog optimalere manier gebruik van onze diensten kunt maken.

We ondersteunen/begeleiden u, zoals altijd, graag en worden, als blijkt dat u hier meer over wilt weten,  graag door u uitgenodigd.

Stuur ons een berichtje via [infobes@medwork.aw] of neem anders telefonisch (+599 717 1820) contact met ons op voor een afspraak.

 

Leave a comment