Ontwikkeling

In eerdere Entrepreneurs heeft de Kamer van Koophandel Bonaire zich al meerdere malen sterk gemaakt voor het werken vanuit een plan en een visie. Voor de toekomst van het eiland, de ontwikkeling van de economie en de (sterk) toenemende bevolkingsgroei zijn deze zaken in onze ogen essentieel. 

Zonder gerichte samenwerking met relevante stakeholders lukt het echter niet om zo’n plan en visie op te stellen, laat staan om deze in de praktijk uit te voeren. Helaas moeten we op dit moment concluderen dat er zowel van een concreet plan of concrete visie als van gerichte samenwerking tussen de publieke en private partijen geen sprake is.
En dat zal onherroepelijk leiden tot een verdere achterstand ten opzichte van de concurrerende economieën om ons heen. De afgelopen acht jaren heeft Bonaire zich in een rap tempo moeten aanpassen. Door het wegvallen van de structuur van de Nederlandse Antillen (en de daarmee gepaard gaande nieuwe constructie als onderdeel van Nederland) zijn er veel mensen naar het eiland gekomen. Men voorzag een gouden toekomst door de combinatie van Nederlandse invloeden (op het gebied van investeringen, wetgeving en structuur) en de Caribische inslag. Helaas heeft dat niet altijd het gewenste effect gehad. Desalniettemin trekt het eiland nog steeds nieuwe mensen aan; ondernemers die kansen zien op een eiland waar de markt weliswaar klein is, maar waar er op een aantal terreinen weinig concurrentie bestaat. Dus hebben zich in de afgelopen acht jaren steeds meer personen en bedrijven gevestigd op Bonaire. Voor de overheid van Bonaire (in samenwerking met de Rijksoverheid) was het een uitgelezen kans om de toekomst van het eiland in kaart te brengen en gericht te werken aan de verbetering van de omstandigheden en dat zonder afbreuk te doen aan de hier geldende normen en waarden. In werkelijkheid hebben veel onderzoeken en rapporten echter aangetoond dat er door beide overheden te weinig is ondernomen om van een succes te spreken. Het is daarom de hoogste tijd om het over een andere boeg te gooien.

Bonaire is de ‘first Blue Destination in the world’; een titel die op 8 juni 2018 internationaal geclaimd is en waar het eiland heel veel profijt van zou kunnen hebben. Als het tenminste goed en gezamenlijk zou worden aangepakt. Daarnaast is de titel weliswaar nieuw, de achterliggende gedachte is dat totaal niet. Het is een term die omschrijft hoe het eiland zich al decennialang heeft ontwikkeld. Waar de een het eiland te rustig vindt, zal de ander Bonaire als een schatkamer ervaren; een plek waar je vanuit natuur en duurzaamheid een ideale mix hebt om mensen, bedrijven en investeerders over de gehele wereld aan te trekken. Het is een feit dat de wereld door toedoen van innovatie steeds sneller gaat draaien. Vooral op technologisch gebied zijn de ontwikkelingen bijna niet meer bij te houden. De generatie Z (Millennials) zorgt ervoor dat bestaande structuren en gewoonten in rap tempo veranderen. De wereld ligt letterlijk in je handen (in de vorm van een tablet of telefoon) en iedereen is gewend dat zaken sneller en sneller gaan (denk bijvoorbeeld aan de vele online winkels). In die sneller draaiende wereld zijn veel mensen op zoek naar een rustpunt, een plek waar ze de waan van de dag even kunnen vergeten en zich kunnen onderdompelen in een wereld die in nauwer contact staat met de natuur. Deze mensen zijn bovendien bereid om daarvoor te betalen. En daar ligt precies de kans voor Bonaire als Blue Destination.

Klimaatverandering en de daaraan gekoppelde duurzaamheid zijn een belangrijker gespreksonderwerp op
de mondiale agenda geworden. En laat dat nu precies in het straatje van Bonaire passen. Daar waar de natuur en de economie al lang met elkaar zijn verbonden, wordt de roep om duurzame oplossingen steeds luider. Bonaire is op dit punt een zeer geschikte kandidaat om in dat gat van de markt te springen. Niet alleen door je als eiland als zodanig te beschrijven (een bestemming die zich richt op duurzaamheid en natuur), maar vooral ook door daarnaar te handelen. Dat is tevens de bedoeling van de Blue Destination; geef het eiland een identiteit waarmee het zich regionaal en wereldwijd kan profileren. Zorg ervoor dat je je pijlen richt op de versterking van je duurzaamheidsgedachte en daarnaast de mogelijkheid biedt om onderzoek te doen naar nieuwe methoden om die te bevorderen. Een land als Nederland kan hierin een zeer grote rol spelen en het eiland (lees: het Koninkrijk) letterlijk op de kaart zetten. Het is een sterke speler die Bonaire ervan kan laten profiteren op mondiaal niveau; bedrijven en onderzoeksinstellingen (Nederland kent vele technische universiteiten) die kennis kunnen gaan opdoen op het eiland en die vervolgens kunnen omzetten in concrete producten. Bonaire lift dan automatisch mee en profiteert eveneens van de technologische vooruitgang. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking. Naast zon en wind zouden getijden en de stroming in de zee ook een bron van energie kunnen vormen. Op het gebied van infrastructuur zou in plaats van puur asfalt ook een mix van gerecycled plastic en andere materialen kunnen worden gebruikt. In de bouw zouden er eveneens allerlei innovatieve constructies kunnen worden bedacht en uitgevoerd. Op die manier zou het eiland steeds meer innovatieve bedrijven aantrekken die op hun beurt naast hun producten ook weer andere ondernemingen aantrekken, waardoor Bonaire interessanter wordt voor investeerders, wat weer leidt tot een verbetering van de positie van de bedrijven. 

Deze opwaartse stroomversnelling kun je vervolgens inzetten bij de verbetering van zaken op het eiland die aandacht behoeven: armoedebestrijding door het creëren van banen, meer en/of verbetering van de (bestaande) faciliteiten, etc. Wanneer je op een dergelijke manier zou werken, zou je zien dat de mogelijkheden alleen maar groter worden. Een schone industrie die de wereld kan helpen bij het beantwoorden van complexe vraagstukken. Dus als we Bonaire nu daadwerkelijk als een Blue Destination op de kaart zetten, levert het een gouden ticket op voor de toekomst. Om dit te bewerkstelligen zullen een aantal mensen op het eiland en in Nederland deze kans wel moeten grijpen en uitwerken.

“Dream big and start small” dient het uitgangspunt te zijn bij een dergelijke ontwikkeling. Laat zien dat de mogelijkheden er zijn, zonder dat het eiland verandert of als het verandert dan in positieve zin. vOp die manier krijg je ook de doemdenkers mee. Zorg voor ontwikkeling en haak het eiland en haar bewoners aan.
Dan krijg je de versnelling waarop iedereen zit te wachten.

Leave a comment