Ontwikkeling van uw organisatie;

uw Arbodienst ondersteunt en helpt!

Wat betekent ontwikkeling voor uw bedrijf? Is dat meer dienstverlening, meer medewerkers, meer omzet en/of meer winst? Of is het wellicht ook een kwalitatief betere dienstverlening en betere, veiligere en gezondere werkomstandigheden voor uw medewerkers? En hoe beïnvloeden deze elementen elkaar? In zijn algemeenheid geldt dat medewerkers beter presteren wanneer de werkomstandigheden verbeteren. Beter presteren betekent betere kwaliteit en meer kwantiteit en dus meer omzet. Veilig en gezond werken leidt tot lagere kosten. Lagere kosten genereren meer omzet en dus meer winst. Deze cirkel kan vele malen herhaald worden. Iedere verbetering leidt tot een betere inzet van uw medewerkers met een betere dienstverlening, meer omzet en meer winst als gevolg. Deze winst betreft niet alleen de werkgever, maar ook de werknemers. Betere arbeidsomstandigheden leiden tot veiliger en gezonder werken, een betere kwaliteit van leven en tot meer arbeidssatisfactie. Kortom: betere arbeidsomstandigheden zijn win-winsituaties.

Investeren in goede en gezonde werkomstandigheden is dus geen kostenpost, maar een mogelijkheid om een betere dienstverlening en win-winsituaties te creëren. Hoe kunt u investeren in betere arbeidsomstandigheden? Niet alleen de werkplek is daarbij van belang, maar bijvoorbeeld ook het opleidingsniveau. Zo zijn er opleidingen voor veilig werken, opleidingen om tot het gewenste uitvoeringsniveau te komen, opleidingen om managementtaken goed uit te voeren. Een juiste opleiding is echter niet het enige, het gaat er ook om, om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Is iemand bijvoorbeeld medisch gezien wel in staat om op het gewenste niveau te kunnen presteren? Uiteraard kan de arbodienst de organisatie daarbij helpen en ondersteunen. Zoals men gewend is, assisteert een arbodienst bedrijven bij specifieke medische keuringen (scheepvaart, brandweer, pensioen, asbest, etc.), werkplekonderzoeken, trainingen, psychologische onderzoeken en nog veel meer. 

“hoe kunt u investeren in betere arbeidsomstandigheden”

Maar hebt u ook wel eens gedacht aan situaties waarin een werkconflict speelt? Een conflict is feitelijk een van de slechtst denkbare arbeidsomstandigheden die zich kunnen voordoen. Er gaat vaak heel veel energie verloren aan een strijd die veelal eenvoudig op te lossen is. Het is bovendien een arbeidsomstandigheid die vrijwel altijd leidt tot slechte prestaties en minder omzet. Laat een conflict niet het werkplezier van uw management en uw medewerker in de weg staan. De arbodienst kan u ook hier bij helpen en ondersteunen. De dienst kan bijvoorbeeld bemiddelen, zodat er snel een oplossing wordt gevonden en de gang via kostbare advocaten naar de rechter wellicht kan worden voorkomen. Op die manier creëert u opnieuw een win-winsituatie. Er is overigens al sprake van een ‘conflictsituatie’ of een ‘probleem op of met het werk’ indien een van beide partijen die mening is toegedaan. De arbodienst kan u het beste helpen als de partijen in het begin van het conflict kunnen worden gezien en gesproken. De dienst kan dan ook uitleggen dat een conflict in de basis geen medische reden is voor arbeidsongeschiktheid op medische gronden. Ook al is er vaak al wel sprake van klachten, zoals hoofdpijn of slecht slapen. Deze maken echter snel duidelijk dat er eigenlijk maar één manier is om het op te lossen: in gezamenlijk overleg. De arbodienst zorgt ervoor dat beide partijen bij elkaar komen (al of niet met een mediator) en helpt en ondersteunt zowel de werkgever als de betreffende werknemer gedurende het hele proces. Kortom: goede werkomstandigheden leiden tot win-winsituaties voor alle partijen. Daarbij gaat het niet alleen om ergonomisch verantwoorde werkplekken, maar juist ook om goede verstandhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het streven moet dan ook zijn om de juiste persoon met de juiste bagage op de juiste plek optimaal te laten functioneren. Een proces waarbij de hulp en ondersteuning van de arbodienst feitelijk onontbeerlijk is en u geen windeieren zal leggen.

Leave a comment