Voorbeelden van Non-verbale communicatie

Iedereen communiceert in feite altijd ook als men niets zegt. De interpretatie van nonverbale communicatie luistert nauw en is tevens cultureel bepaald. Waar in sommige culturen het niet aankijken van je gesprekspartner bijvoorbeeld als een teken van respect wordt gezien, kan dat in andere culturen worden opgevat als onverschillig en ongeïnteresseerd, dus juist als respectloos. Hoe dan ook door goed te letten op de nonverbale communicatie en erop in te spelen kun je de uitkomst van een gesprek beïnvloeden. Onderstaand een aantal voorbeelden van nonverbale communicatie en mogelijke interpretaties.

Uiterlijk
Aan het uiterlijk kan je zien wat iemand wil uitstralen of hoe iemand zich voelt. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn haren in een nette knot doet, wil degene zeer waarschijnlijk een nette en verzorgde indruk maken. Kortgeschoren haren (stekeltjes) straalt al gauw snel, makkelijk en modern uit. Een baard kan duiden op wijsheid, maar ook op onverzorgdheid. Hetzelfde geldt voor lange haren bij mannen, maar opgeschoren haren bij vrouwen daarentegen kan het vooroordelende vermoeden wekken dat ze lesbisch zijn.

Kleding
Kleding is eveneens een communicatiemiddel. Aan kleding kun je bijvoorbeeld zien wat voor baan iemand heeft: pak (kantoorbaan), schilderspak (schilder). Daarnaast toont kleding van welke muziek iemand houdt (punk, hardcore, R&B) of bij welke groep iemand wil horen. Zo hebben skaters vaak bepaalde kleding aan en delen ze meestal een gezamenlijke mening over de maatschappij. Onder jongeren is merkkleding van groot belang. Het geeft immers een bepaalde status en suggereert een bepaalde kwaliteit. Bovendien communiceren ze met hun kleding tevens bij welke groep dan wel vriendenclub ze horen.

Kleuren
Kleuren kunnen laten zien hoe iemand in het leven staat. Draagt iemand bijvoorbeeld veel felle, vrolijke kleuren is de kans groot dat het een optimistisch persoon is. Iemand met volledig zwarte kleding kan treurnis uitstralen of juist een bepaald statement willen maken.

Lichaamshouding
Jouw lichaamshouding zegt iets over hoe je in het leven staat. Ben je wat somber aangelegd dan kijk je vaak naar de grond, helt je hoofd wat naar voren, hangen je schouders wat af en is je borst ingetrokken. Daarnaast zijn de bewegingen van je handen en voeten aan de trage kant. Een rasoptimist straalt, houdt zijn hoofd rechtop, zijn schouders naar achteren en zijn borst naar voren. Hij of zij maakt enthousiaste bewegingen en houdt de stap er stevig in. Er kan hem of haar immers niets gebeuren.

Praten met handen en voeten
Sommige mensen ondersteunen hun verhaal met veel bewegingen. Soms heb je gebaren nodig om iets duidelijk te maken. Je wilt dan aangeven hoe groot of klein iets was of welke bewegingen het gespreksonderwerp maakte. Soms zijn gebaren simpelweg symbolen en vertalingen zoals de vuist met de duim omhoog: ‘Tof hoor’ of omlaag: ‘Echt slecht’.

Gezichten lezen
Emoties vinden hun uitdrukking in het hele lichaam, in de houding en in de gebaren, maar vooral in het gezicht. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking ‘het is van je gezicht af te lezen’. De stand van de wenkbrauwen, de mate waarin de ogen open of juist dichtgeknepen zijn en de mond, met name de lippen en de stand van de mondhoeken. Kijk en vergelijk, gezichtsuitdrukkingen kunnen heel veel vertellen.

Spiegels van de ziel; de ogen
‘Ogen zijn de spiegel van de ziel’, zo zegt men. De meest diepe en intense emoties komen tot uitdrukking in de ogen. Daarom is oogcontact ook bijna een synoniem voor persoonlijk contact. Het contact zoeken met de ogen ligt echter gevoelig. Blijf je iemand te lang aankijken om de aandacht te trekken, kan dat worden opgevat als brutaal of zelfs opdringerig. Dit is met name het geval wanneer de ander geen contact wil. Daarnaast kan oogcontact ook prettig zijn, dus het beste is gewoon even te kijken en af te wachten hoe de ander reageert. Via oogcontact kan je aftasten wat je van elkaar wil. Het zijn de eerste stappen naar een verdere kennismaking.

Leave a comment