Geven om de gezondheid van medewerkers een goede zaak

hartDat geven om de gezondheid van werknemers een goede zaak is, zou Corporate Health Solutions (CHS) u eigenlijk niet moeten hoeven vertellen. Veel beter is een voorbeeld van een van onze klanten, Rocargo in dit geval. 

GET FIT KU ROCARGO

Het programma GET FIT KU ROCARGO is een goed voorbeeld van hoe het wel kan en hoe een onderneming op basis van een stevige en mensgeoriënteerde bedrijfscultuur iets voor zijn werknemers kan en vooral wil betekenen. Men zegt vaak dat een bedrijf gedragen wordt door zijn medewerkers, maar in de praktijk blijft de zorg en aandacht voor het personeel te vaak en zichtbaar uit. Dat is bij Rocargo dus wel anders. Het GET FIT KU ROCARGO-programma heeft medio 2016 een maand gedraaid en besteedde aandacht aan gezond eten en een gezonde leefstijl. Omdat te bereiken zijn er binnen het bedrijf verschillende sport- en ontspanningsactiviteiten aangeboden en konden medewerkers deelnemen aan een maaltijdplan met gewichtsvermindering als doelstelling.
Middels dit GET FIT KU ROCARGO liet het bedrijf zijn personeel zien dat gezonde werknemers en werkomstandigheden hoog in het vaandel stonden. Naar onze mening mag over dit soort bewustwordingsprogramma’s met de duurzame en gezonde inzetbaarheid van medewerkers als doelstelling dan ook best vaker gesproken worden op Bonaire. Het gaat hier immers om een goed voorbeeld dat anderen misschien ook wel willen volgen.

Een goede zaak
Een goede gezondheid is belangrijk, dat zal niemand ontkennen, ook al nemen we het goed functioneren van ons lichaam en onze geest vaak voor lief. Periodieke medische check ups, wekelijkse gewichtscontroles, balansdagen waarop we bewust gezonder eten, sport- of ontspanningsactiviteiten of andere terugkerende pogingen om onze gezondheid te bevorderen worden vaak niet of onvoldoende ingezet. We gaan er dus vanuit dat we allemaal van roestvrij staal gemaakt zijn en onderschatten de positieve effecten die enkele van bovengenoemde activiteiten op ons levensplezier
of gevoel van welbevinden kunnen hebben. Iemand die zich goed en energiek voelt, haalt overal, dus ook op zijn/haar werk, meer uit een dag en beleeft hier ook vaak meer plezier aan. Bovendien is reeds bewezen dat mensen die fitter zijn en een betere conditie hebben weerbaarder zijn en dus minder snel zullen uitvallen. Bedrijven of professionals die hier onderzoek naar gedaan hebben of ervaring in hebben opgedaan, weten dit al lang. Het is daarentegen niet altijd eenvoudig om een heel bedrijf te motiveren om professionele aandacht aan dit onderwerp te besteden. De aandacht is vaker gericht op de eigen verantwoordelijkheid en we bemoeien ons liever niet met de leefstijl van anderen. Ook al zijn het onze medewerkers, is het ons menselijk kapitaal dat we niet voor niets gecontracteerd hebben. Het zijn onze zeer gewaardeerde collega’s en soms zelfs ook onze vrienden met wie we ook privé omgaan. Dus waarom hebben we dan geen aandacht voor hun gezondheid of welbevinden? Maar wat krijg ik daar dan voor terug, zou uw vraag kunnen zijn. Welnu, wat te denken van gemotiveerder en productiever personeel, minder ziekteverzuim of een hogere mate van betrokkenheid van medewerkers die we immers niet voor niets gecontracteerd hebben. Maak dus werk van de inzetbaarheid van uw medewerkers. Bedrijven en organisaties krijgen er heel veel voor terug zoals het goede voorbeeld van Rocargo aantoont. Met andere woorden:

Ban keda kuida pa otro.

Oftewel laten we zorgen voor elkaar!

Leave a comment