,

U wilt wonen en werken op Bonaire…

img_3558

Vragen & Antwoorden Bonaire 

Vragen:

Fiscaal/Notarieel
1. Er is geen sprake van BTW (omzetbelasting) op Bonaire maar ABB (algemene bestedingsbelasting). Waar staat ABB voor en wat houdt dit in
2. Kan er  BTW omzetbelasting worden teruggevorderd van de belastingdienst
3. Is het mogelijk om betaalde ABB terug te vorderen van de belastingdienst
4. Wanneer is er sprake van ABB op de nieuwbouwsector
5. Wanneer is er sprake van Overdrachtsbelasting
6. Indien een onroerende zaak binnen 6 maanden wederom wordt overgedragen
7. Vrijstelling Overdrachtsbelasting
8. Wat zijn de Notaris tarieven
9. Waar kan een Notaris op Bonaire zorg voor dragen
10. Moet er inkomstenbelasting afgedragen worden over de huur inkomsten
11. Wordt er inkomstenbelasting geheven indien de woning voor een hogere waarde verkocht wordt dan de aankoopwaarde

Verblijf/wonen
12.  Is er een visum nodig om op Bonaire te verblijven
13.  Hoe lang mag ik verblijven op Bonaire
14.  Kan ik gaan werken op Bonaire en heb ik een werkvergunning nodig
15.  Mag er op Resort Bonaire permanent worden gewoond
16.  Indien de woning op Resort Bonaire mijn eigendom is mag ik dan een bedrijf op dit adres laten inschrijven

Lokale gegevens Pag.
17.  Drinkwater en Energie
18.  Cruiseschepen
19.  Markten
20.  Levensmiddelen
21.  Modezaken en boetieks
22.  Telecommunicatie

Vraag en antwoord:

Fiscaal

1. Er is geen sprake van BTW (omzetbelasting) op Bonaire maar BBA (algemene bestedingsbelasting), waar staat BBA voor en wat houd dit in
De algemene bestedingsbelasting (hierna: ABB) is een belasting die vanaf 1 januari 2011 op de eilandgebieden
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: de BES eilanden) wordt geheven. De ABB is in de plaats gekomen van – en vervangt de omzetbelasting(OB) op Bonaire.

2. Kan er BTW omzetbelasting worden terug gevorderd van de belastingdienst
Nee. Bonaire kent geen BTW

3. Is het mogelijk om de betaalde ABB terug te vorderen van de belastingdienst
Aftrek van ABB is alleen mogelijk indien u voor de ABB als producent wordt aangemerkt. In alleen de volgende gevallen bestaat er recht op aftrek:
U koopt goederen bij een (andere) producent en u gebruikt deze goederen voor het voortbrengen van uw producten.
Bij invoer van goederen welke u nodig heeft voor het maken van uw producten. Zodra een product (woning) daadwerkelijk in gebruik is genomen is er geen sprake meer van ABB.

4. Wanneer is er sprake van ABB op de nieuwbouwsector
De ontwikkelaar: deze zal voor de ABB kwalificeren als ondernemer en als producent. Voor de levering van de (nieuw) vervaardigde onroerende zaak aan de koper is dan ABB verschuldigd (dan geen overdrachtsbelasting). Deze bedraagt voor onroerende zaken 8%.

5.  Wanneer is er sprake van Overdrachtsbelasting
Het begrip “overdracht” moet ruim worden uitgelegd. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan het vestigen van, het afstand doen van en het opzeggen van:

• een vruchtgebruik
• recht van bewoning
• erfdienstbaarheden
• erfpacht
• opstal
• grondrenten

Het tarief voor onroerend goed bedraagt 5%. De belasting wordt geheven van de verkrijger die zowel een natuurlijk persoon als ook een rechtspersoon kan zijn. Bij de overdrachtsbelasting heeft de notaris een belangrijke rol. Hij zorgt er voor dat de verschuldigde belasting op aangifte wordt afgedragen aan de belastingdienst.

6. Indien een onroerende zaak binnen 6 maanden wederom wordt overgedragen is er dan sprake van overdrachtsbelasting
Indien een onroerende zaak binnen 6 maanden wederom wordt overgedragen, mag de eerder betaalde overdrachtsbelasting in mindering worden gebracht. Per saldo wordt niet nog eens over de volle waarde overdrachtsbelasting betaald.

7. Vrijstelling Overdrachtsbelasting
Soms is een overdracht vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Bijvoorbeeld:

• Een overdracht in het kader van een verdeling van een huwelijkse gemeenschap of nalatenschap aan rechtverkrijgende,   zeg maar een van de echtgenoten respectievelijk een erfgenaam.
• Bij een inbreng van een onderneming in een maatschap of een vennootschap.
• Bij een overdracht van een nieuw vervaardigd gebouw of gedeelte van een gebouw en het bijbehorende terrein.

8. Wat zijn de Notaris tarieven
Het honorarium bij onroerend goed transacties is circa 1.25%, daarbij worden dan nog kantoorkosten, leveringskosten, kadasterkosten in rekening gebracht e.d. Gerekend moet worden met 2% notariskosten. Indien kopers een hypotheekrecht laten vestigen dan zullen hier ook kosten voor inrekening worden gebracht.

9. Waar kan een Notaris op Bonaire zorg voor dragen
De notaris(en) op Bonaire doen alle vergelijkbare handelingen zoals in Nederland.

10.  Moet er inkomstenbelasting afgedragen worden over de huurinkomsten
Nee. In principe niet. Volgens afspraken tussen Nederland en de BES eilanden, wordt onroerend goed daar belast waar het gelegen is.
Op de BES eilanden hoeven huurinkomsten niet aangegeven te worden bij de inkomstenbelasting aangifte. Wel wordt er de 2e woning afzonderlijk belast op Bonaire door de Vastgoedbelasting. Deze wordt berekend over door een percentage te nemen van de verkoopwaarde van de woning(in de staat zoals deze is), rekening houdend met een belastingvrije waarde van Usd. 70.000 voor alleen de eerste 2e woning. Gemiddeld wordt de woning belast tegen een totaal percentage (inclusief opcenten) voor 2016 van 0,805%. In Nederland dient de waarde van de 2e woning wel opgegeven te worden in box III bij de inkomstenbelasting aangifte, maar daarbij kunt u aangeven dat er al belasting over geheven wordt op de BES eilanden. Natuurlijk kan e.e.a. wel afhankelijk zijn van de persoonlijke omstandigheden van de koper/eigenaar, dit kan bijvoorbeeld zijn, als de woning wordt gebruikt ten behoeve van een (persoonlijke) onderneming. Het is daarom verstandig altijd uw persoonlijke fiscale adviseur te consulteren.

11.  Wordt er inkomstenbelasting geheven indien de woning voor een hogere waarde verkocht wordt dan de aankoopwaarde.
In principe wordt er geen inkomstenbelasting geheven bij een hogere verkoop waarde dan de aankoopwaarde, als de aankoop in privé is gedaan.
Mocht de woning later zijn ingebracht in een persoonlijke ondernemingsvorm, dan zal de boekwinst wel belast zijn. Maar dan gelden er ook weer andere aftrekbare voordelen.
Ook bij aankoop door een zelfstandige entiteit, zoals een vennootschap, is de boekwinst in principe zelf niet belast, maar gelden er weer andere belastingen.
Ook in dit geval zal e.e.a afhankelijk zijn van de persoonlijke omstandigheden van de koper/eigenaar, Het is daarom verstandig altijd uw persoonlijke fiscale adviseur te consulteren.

Verblijf/wonen

12.  Is er een visum nodig om op Bonaire te verblijven
Indien de Nederlandse (of binnen de EU) nationaliteit van toepassing is kan er zonder visum gereisd worden.

13.  Hoe lang mag ik verblijven op Bonaire
Met de Nederlandse nationaliteit kunt u 180 dagen lang  verblijven. Indien langer, is een visum vereist.

14.  Kan ik gaan werken op Bonaire en heb ik een werkvergunning nodig
Het is mogelijk om een werkvisum aan te vragen indien u diensten en of producten daadwerkelijk ter plekke uitvoert.

15.   Mag er op Resort Bonaire permanent worden gewoond
Ja

16. Indien de woning op Resort Bonaire mijn eigendom is mag ik dan een  bedrijf op dit adres laten inschrijven
Het bestemmingsplan 2015 laat dit toe, indien een klant dit wil is het advies om  hierover contact op te nemen met uw adviseur op Bonaire.

Lokale gegevens

17.  Drinkwater en Energie
Op Bonaire is zuiver drinkwater voorradig, de moderne waterzuiveringsinstallatie en energiecentrale garanderen continuïteit op het eiland. De netspanning in Nederland bedraagt 220 Volt/50 hertz en op Bonaire 127 Volt/50 hertz. Als u Nederlandse elektrische apparaten wilt meenemen, moet u er dus rekening meer houden dat het voltage verlaagd moet worden, een wereldstekker of adapter is op Bonaire te koop.

18.  Cruiseschepen
Bonaire is een van de meest populaire cruisebestemmingen van de Cariben. In 2012 ontving het Caribische eiland ruim 160.000 cruisetoeristen en de groei is er nog lang niet uit. De beleidsmakers op Bonaire zijn drukdoende om infrastruc-turele verbeteringen aan te brengen om deze grote stroom van toeristen op een ordentelijke manier te laten verlopen.

19.  Markten
Op Bonaire kun je negen verschillende markten bezoeken. Vaak worden daar levensmiddelen verkocht, maar er zijn dikwijls ook non-food producten zoals souvenirs te verkrijgen.
Vismarkt: De Plasa Machi Mimi (vismarktgebouwtje) is een in de Romeinse stijl opgetrokken gebouwtje uit 1935 in de haven van Kralendijk. Vroeger werd er vis verhandeld in het pittoreske marktgebouw maar tegenwoordig verhandelen Venezolaanse kooplui daar voornamelijk verse groenten (sappige tomaten, etcetera) en fruit (kleine zoete Venezolaanse bananen (bacoba’s), meloenen, etcetera). De vismarkt is iedere dag geopend.

20.  Levensmiddelen
Om de bewoners en bezoekers van Bonaire te voorzien in de dagelijkse behoeften zijn op het eiland voldoende winkels in alle branches van de levensmiddelensector aanwezig. Het aantal supermarkten en toko’s is groot en gevarieerd, waarbij vaak niet goed het onderscheid valt te maken tussen de supermarkten en toko’s. Veel reguliere supermarken op Bonaire hebben namelijk ook veel typische oosterse producten in hun assortiment. Wat opvalt aan de supermarkten op Bonaire is dat ze allemaal in handen zijn van Europees Nederlandse en Chinese ondernemers

21.  Modezaken en boetieks
Winterjassen en mutsen zijn op het tropische Bonaire niet nodig dus ook niet te koop.  Maar verder worden wel alle mon-diale modetrends op de voet gevolgd in de kledingzaken van het Caribische eiland. Kralendijk is qua fashion & design echter geen Oranjestad. In de hoofdstad van Aruba beheersen Rolex horloges, Armani maatpakken, Louis Vuitton handtassen en Jean Patou parfums het straatbeeld. Op Bonaire is dat beduidend minder grootschalig en uitbundig.

22.  Telecommunicatie
Op Bonaire zijn een flink aantal telecombedrijven en telecomwinkels aanwezig die de hedendaagse telecommunicatie mogelijkheden (radio, televisie, telefoon en internet) op het Caribische eiland mogelijk maken en faciliteren. Bij deze ondernemingen is het mogelijk om (digitale)televisie en (mobiele)telefoon aansluitingen te verkrijgen en verschillende abonnementen af te sluiten. Daarnaast zijn er op Bonaire een aantal internetaanbieders (internet access providers, internet service providers en internet hosting providers) actief, waar je terecht kunt voor internet aansluitingen en verschillende internet abonnementen.

Leave a comment