De one stop shop als onderdeel van het Ondernemershuis

D

e Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) is al enige jaren bezig om te komen tot een ‘one-stop-shop’. Dit onderdeel van het ondernemershuis moet een centraal punt worden waar ondernemers naar toe kunnen gaan voor al hun vragen over vergunningen en het indienen van aanvragen ter verkrijging van deze vergunningen. Er zijn inmiddels meerdere modellen aan de overheid overlegd, maar helaas heeft dit nog niet geleid tot een definitieve opzet. Met de komst van het nieuwe bestuurscollege (BC) zal de Kamer daarom wederom vol overgave pleiten voor de ‘One-Stop-Shop’ als onmisbaar onderdeel van het Ondernemershuis op Bonaire.

Het ‘One-Stop-Shop’-idee is immers al in meerdere landen geïnitieerd, doorontwikkeld en een succes gebleken.

Vergunningen
De vergunningverlening op Bonaire is sedert jaren een onderwerp van discussie. De KvK is er alles aangelegen om dit (vaak) tijdrovende maar noodzakelijke (wettelijke) element verder te structureren en te optimaliseren voor het gemak van de ondernemer. Zo wil de Kamer duidelijkere en transparantere richtlijnen met betrekking tot hetgeen waaraan voldaan moet worden bij een aanvraag en meer gerichte informatie zodat de ondernemer weet wat hij moet meenemen als hij een aanvraag wil indienen. Daarnaast wenst de KvK ook wat meer rechtszekerheid zodat een ondernemer er van uit kan gaan dat de wet zal worden nageleefd en dus dat een termijn van acht weken bijvoorbeeld ook daadwerkelijk acht weken duurt en niet onderhandelbaar is. De ondernemer en de overheid zijn de twee partijen die met elkaar het vergunningentraject moeten doorlopen. Maar omdat de overheid meer macht heeft dan de ondernemer is er feitelijk sprake van een ongelijke strijd. Natuurlijk kan de ondernemer, wanneer de overheid zijn eigen wetten niet nakomt, naar de rechter stappen om zijn gelijk af te dwingen, maar in de praktijk zal hij dat niet zo snel doen, omdat hij diezelfde overheid weer nodig heeft bij het indienen van een toekomstige of aanverwante vergunning. Zo kan de overheid dus zijn macht gebruiken om zijn eigen falen te compenseren. Bij de ‘One-Stop-Shop’ blijft de verlening van de vergunning weliswaar bij de overheid maar vallen de service en informatievoorziening onder de taken van het Ondernemershuis van de Kamer van Koophandel. Op die manier kan de Kamer, zoals in de wet is aangegeven, de handel en nijverheid op Bonaire nog beter bevorderen.

Leave a comment