Cijfers uit het handelsregister

KVK Bonaire logoIn de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 226 bedrijven in het handelsregister bijgekomen. Bij deze nieuwe inschrijvingen zijn stichtingen (zonder onderneming) en verenigingen overigens niet meegenomen.

Van de 226 bedrijven zijn de Eenmanszaak (127) en de BV (85) de populairste rechtsvormen. Tesamen zijn ze goed voor 94% van de inschrijvingen. Het is een trend die al enige jaren te zien is en waarschijnlijk ook de komende jaren zo zal blijven. De Eenmanszaak (EZ) is een redelijk gemakkelijke rechtsvorm om te starten. Naast de lage kosten – er is immers geen notaris nodig voor de oprichting – zijn er betrekkelijk weinig extra juridische dan wel wettelijke eisen die van toepassing zijn.
De BV spant als nieuw op te richten rechtspersoon echter de kroon.
Bij een BV komen weliswaar veel meer formaliteiten kijken dan bij de EZ, maar daarentegen is de aansprakelijkheid van de bestuurder beter gewaarborgd dan bij diezelfde EZ.
Bovendien kent een BV nog een aantal andere voordelen.
Los van het het aantal nieuw ingeschreven bedrijven, zijn er nog wat andere zaken op te merken.

Zo is 51% van de zogeheten officials mannelijk en 46% vrouw. De in het handelsregister ingeschreven bestuurders en/of eigenaren worden gezamenlijk ‘officials’ genoemd. De overige 3% van het aantal nieuw ingeschrevenen betreft een rechtspersoon. Gecategoriseerd naar leeftijd ziet het er als volgt uit:

< 18 jaar 1
18 – 25 jaar 6
26 – 35 jaar 49
36 – 45 jaar 50
46 – 55 jaar 48
56 – 65 jaar 23
66+ 4
Rechtspersoon 60


land van herkomst nieuwe ondernemers op Bonaire

Land van geboorte          Inschrijving    ingeschreven en actief      Percentage van het geheel
Voormalige Nederlandse

Antillen                                             68                         1383                                        40%

Nederland                                        72                          971                                           28%

Latijns Amerika                             57                           485                                            4 %

Europa (m.u.v. Nederland)           7                           160                                              5%

China                                                2                               98                                              3%

USA en Canada                               1                               102                                             3%

 

Leave a comment