Statistieken handelsregister Q1 2015

Q1 2015In het eerste kwartaal van 2015 hebben we totaal 115 nieuwe inschrijvingen kunnen registreren in het handelsregister. We zien vooral een toename in het aantal besloten vennootschappen (BV) en het aantal eenmanszaken (EZ). Deze nemen respectievelijk 45% en 40% van het aantal nieuwe inschrijvingen voor hun rekening.

Als we vervolgens kijken naar de sectoren waartoe deze nieuw gevestigde bedrijven behoren, zien
we dat vooral de sectoren Dienstverlening (Zakelijke en Overige dienstverlening) en de Bouwnijverheid de sterkste groei vertonen.

De sector Dienstverlening heeft het grootste aantal ondernemingen op Bonaire. Dat komt voornamelijk omdat deze sector (zowel de zakelijke als overige dienstverlening) een enorm diverse sector is. Van kappers tot watersportbedrijven inclusief duik- , kite- en surfscholen, van fysiotherapeuten tot beautysalons en tandartsen. Maar ook bedrijven als een loterij, een crèche of een schoonmaakbedrijf vallen onder de noemer Dienstverlening. Kortom een hele diverse en dus grote sector. Met zakelijke dienstverlening worden niet alleen bedrijven als accountantskantoren, makelaars en holdingmaatschappijen van onroerend goed bedoeld, maar ook de grote hotels op het eiland behoren tot deze categorie.  Dat laatste is een eigenaardigheid omdat een aantal van de grootste hotels tot de sector Zakelijke dienstverlening behoren en niet binnen de categorie Hotels etc. vallen.

Dit heeft alles te maken met de opzet van de doelstellingen in de statuten. We registreren de eerste doelstelling namelijk als je core-business. Dus dat kan soms vreemde gevolgen hebben bij de verdeling in sectoren. Bij een aantal grote hotels bijvoorbeeld is de eerste activiteit – het eerste doel is leidend voor de sector – vaak de handel en exploitatie van onroerende zaken. Omdat de handel en exploitatie van onroerende goederen onder de sector Zakelijke dienstverlening valt, worden deze hotels dus niet opgenomen in de categorie Hotels etc.

Je creëert daarmee niet alleen een vertroebeling van de sectoren, maar ook van de economie van Bonaire. De roep om cijfers is groot op Bonaire. Maar die roep om correcte cijfers gaat in de eerste plaats de ondernemer zelf aan. De ondernemer moet zichzelf vooraf afvragen of zijn gegevens wel kloppen en of hij de boodschap overbrengt die hij uit wil dragen. Met andere woorden: is mijn dagelijkse business gelijk aan de boodschap die ik in het handelsregister (en dus in de cijfers) uitdraag?

De KvK roept iedere ondernemer dan ook op om niet alleen goed te kijken naar zijn of haar doelstellingen maar ook te controleren of de uiteindelijke weergave van de feiten representatief is voor de werkelijkheid.

Als we de cijfers van het eerste kwartaal (Q1) 2015 vergelijken met Q1 2014  zien we een stijging van 25% in het aantal inschrijvingen. In 2014 telden we in dezelfde periode 86 inschrijvingen en in 2015 zijn het er 115.

Teruggebracht op sectorniveau zien we een gelijke trend. De toename zit hem ook in 2014 vooral in de sectoren zakelijke en overige dienstverlening. Voor Q1 2014 was het percentage 52% van het totaal aantal inschrijvingen.

Leave a comment