Het belang van bedrijfsgegevens

186HOp dit moment zijn er 4207 bedrijven, stichtingen en verenigingen actief op Bonaire. Dat zijn er ontzettend veel, veel te veel eigenlijk.

Het aantal klopt dan ook niet en niet alle gegevens zijn juist. Veel bedrijven en stichtingen staan namelijk onterecht als actief in het register. Vaak komt dat door het simpele feit dat ondernemers, bestuurders en overige betrokkenen het handelsregister niet informeren over de sluiting of opheffing van een bedrijf, stichting of vereniging. In de loop der jaren is het totaal aantal actieve registraties daarom gegroeid naar zo’n 4200. Voor de Kamer van Koophandel (KvK) de hoogste tijd om daar wat aan te gaan doen.

Intern zijn medewerkers van het handelsregister druk bezig om alle dossiers te controleren op eventuele fouten in de verwerking. Dat betekent er echter niet dat er veel dossiers op non-actief gezet zullen kunnen worden. Daarvoor is immers de hulp van de betrokken eigenaren of bestuurders nodig.

Bij het oprichten van een onderneming krijgen betrokkenen rechten maar ook plichten. Helemaal als dit het een rechtspersoon zoals een Naamloze of Besloten Vennootschap dan wel een stichting of vereniging is die bij de notaris is opgericht. Wanneer iemand niets meer met de betreffende onderneming, stichting of vereniging doet, is het noodzaak om dit op een correcte manier af te handelen. Er is een wet die precies beschrijft hoe dat dient te gebeuren. Dat was al het geval ten tijde van de Nederlandse Antillen en dat is heden ten dage als Openbaar Lichaam Bonaire nog steeds zo. Hoe deze specifieke procedure voor ontbinding / liquidatie van een rechtspersoon ten uitvoer moet worden gebracht, wordt beschreven in een ander artikel in dit blad. Hier gaat het nu vooral over het belang van een goed handelsregister.

Verreweg de meeste ondernemers en inwoners van Bonaire hebben baat bij correcte cijfers en gegevens. Helaas wordt er vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar de overheid of naar instanties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wegens het ontbreken van betrouwbare cijfers. Dat is niet altijd terecht. Het CBS en de overheid kunnen namelijk alleen de juiste data produceren als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het verstrekken van die gegevens neemt. En daar ligt een  taak voor de ondernemer en/of de bestuurder.

Het handelsregister is bij wet opgericht en het beheer daarvan is neergelegd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (de KvK). Dat is beschreven in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES. Daarnaast bestaan er twee specifieke reglementen voor het handelsregister BES; de Handelsregisterwet 2009 BES (HRwet) en het Handelsregisterbesluit 2009 BES (HRbesluit). In de HRwet worden algemene zaken beschreven. Het HRbesluit werkt die zaken vervolgens verder uit. Het besluit is daardoor meteen ook een stuk praktischer van aard. Zo staat er bijvoorbeeld precies vermeld wat je uitgesplitst per rechtsvorm dient te registreren in het handelsregister. Daarnaast wordt de manier waarop eventuele wijzigingen in een bedrijf en de toegestane tijd waarbinnen men dit moet melden aan het handelsregister erin beschreven. De termijn voor het melden van wijzigingen is kort. Men heeft maximaal één week om de wijziging of inschrijving in te dienen bij het handelsregister. Dus als je gaat verhuizen, verandert van bestuurder of een onderneming opstart, dien je dit binnen een week te melden. Doe je dat niet, dan kan je een behoorlijke geldboete te wachten staan. Ook al worden die in de praktijk niet altijd opgelegd.

“Het wordt steeds belangrijker om precies te weten
met wie je zaken doet en met wat voor bedrijf je in zee gaat”

Maar wat heb je nu aan dit handelsregister, behalve dan dat je af en toe een uittreksel nodig hebt voor de bank, voor het WEB of voor je telecomprovider? De reden ligt in het feit dat het handelsregister precies kan vertellen welke bedrijven er op Bonaire zijn, wie gemachtigd is om te handelen uit naam van het bedrijf en waar deze zich bevinden. Binnen een kleine gemeenschap als Bonaire is dat nooit een probleem geweest; iedereen kende vroeger iedereen en men wist precies bij wie men moest zijn om iets te krijgen. Er waren een paar supermarkten, een paar slagers, bakkers en wat andere bedrijven. Het was dus niet nodig om in het handelsregister te kijken of de betreffende persoon wel vertegenwoordigingsbevoegd was. Men wist dit vanuit de praktijk. Maar die tijden zijn veranderd. Er komen steeds meer mensen van buiten Bonaire naar dit eiland om te leven, te werken of te ondernemen.

Op 1 januari 2014 bestond de bevolking van Bonaire voor 58% uit Antilianen, voor 14% uit Europese Nederlanders, voor 20% uit mensen uit Latijns Amerika, voor 3% uit mensen uit de Verenigde Staten en Canada en zo’n 4% uit mensen uit overige landen. Dat is grofweg dezelfde bevolkingsverdeling als op 1 januari 20131. Het totaal aantal inwoners is echter groeiende. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven uit andere landen die zich vestigen op Bonaire vanwege het gunstige fiscale stelsel of de groeimogelijkheden die zij op Bonaire denken te kunnen realiseren.

Het wordt dus steeds belangrijker om precies te weten met wie je zaken doet en met wat voor bedrijf je in zee gaat. Bovendien komt het ook vaak voor dat bedrijven van buiten Bonaire eenmalig zaken willen doen op het eiland of een samenwerkingsverband willen aangaan met een bedrijf op Bonaire. Om inzicht te krijgen in de markt raadplegen ze dan bij de KvK bij wie ze terecht kunnen.  In dat geval is het erg jammer als blijkt dat je gegevens verkeerd in het handelsregister staan vermeld en je toekomstige zakenpartner je niet kan vinden. Je concurrent op het eiland of een (ei)land in de buurt, die wel correct geregistreerd staat, maakt daarmee een grotere kans de gewenste overeenkomst af te sluiten. Al met al genoeg redenen om het handelsregister er op na te slaan en ervoor te zorgen dat je gegevens up to date zijn.

De KvK zal dan ook op korte termijn een groot project starten waarbij we het veld in gaan om onderzoek te doen. Bedrijven en instellingen die al jaren niets meer van zich hebben laten horen zullen ambtshalve door de KvK worden gesloten. Daarnaast zullen de medewerkers van de KvK bij een groot aantal bedrijven langs gaan om te controleren of de opgegeven informatie correct is. Klopt het vestigingsadres, wie zijn de bestuurders en wat zijn de overige gegevens die van belang zijn? Dit allemaal om het handelsregister zo nauwkeurig en up to date mogelijk te maken. Het is naar onze mening een project waar iedere ondernemer voordeel bij heeft. Als je bedrijf, stichting of vereniging voldoet aan de inschrijvingseisen en de gegevens zijn correct, is er niets aan de hand.  Als er fouten in de registratie zitten dan zullen we hier iets aan doen. Voor ons is het wachten namelijk voorbij en is de tijd voor actie aangebroken.

1 Bron CBS, The Caribbean Netherlands in figures 2013 & 2012

Leave a comment