Bruto Binnenlands Product van Bonaire

Kar 4Het Bruto Binnenlands Product Bonaire bedroeg 372 miljoen dollar in 2012
Het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire bedraagt 372 miljoen dollar (USD) in 2012, zo blijkt uit berekeningen van het CBS. De consumptieve bestedingen (door gezinnen en overheid tezamen) dragen daar 310 miljoen USD aan bij. Belangrijke posten bij de gezinsconsumptie zijn de uitgaven op het gebied van voeding (21% van de gezinsconsumptie), huur, elektriciteit en gas (ook 21%). De bruto investeringen (inclusief de verandering in de voorraden) in 2012 hebben een omvang van 86 miljoen USD. Consumptie en investeringen samen vormen de binnenlandse bestedingen. De buitenlandse bestedingen in Bonaire (de uitvoer van goederen en diensten) komen vooral vanuit het toerisme. De totale uitvoer in 2012 bedraagt 181 miljoen USD. De invoer van goederen en diensten komt uit op een bedrag van 205 miljoen USD. Belangrijke producten bij de invoer van goederen zijn onder andere voedingsmiddelen, industriële goederen en olieproducten. Dit bbp-cijfer volgt op een eerdere, voorlopige raming in mei 2014. Bij die raming – die uitkwam op een iets lager bbp-cijfer van 364 miljoen USD – was nog niet alle informatie beschikbaar en of verwerkt.
De gegevens uit de enquête bij de bedrijven op Bonaire aangaande de opbrengsten en kosten van productie in 2012 waren in mei nog niet volledig beschikbaar. De toevoeging van deze informatie leidt tot een opwaartse bijstelling van 8 miljoen USD in het bbp.

Technische toelichting
Sinds de staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010 zijn het CBS in Nederland en het CBS kantoor op Bonaire verantwoordelijk voor de statistieken van de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Vergelijkbaarheid in de tijd
Het laatste jaar waarin een bbp-cijfer voor Bonaire is berekend, is 2008. Deze berekening is destijds nog gemaakt door CBS Nederlandse Antillen. Het cijfer voor 2012 is echter om een aantal redenen niet vergelijkbaar met het cijfer uit 2008. Ten eerste is het bbp voor 2012 berekend volgens de nieuwe richtlijnen van de Verenigde Naties uit 2008 (het SNA 2008), terwijl het cijfer voor 2008 nog is berekend op basis van de richtlijnen uit 1993. Daarnaast heeft de staatkundige verandering in 2010 ook bepaalde structurele veranderingen in de economie teweeg gebracht. Zo is de handel met (bijvoorbeeld) Curaçao in 2012 geregi-streerd als in- en uitvoer, terwijl dat in 2008 binnenlandse handel was. Tenslotte zijn in de verwerking van overheidsgegevens ook veranderingen opgetreden, omdat de eilanden van Caribisch Nederland nu als bijzondere gemeenten van Nederland (openbaar lichaam) staan geregistreerd.

Bron: CBS  |  Foto: Conté

Leave a comment