Cijfers uit het Handelsregister

Op het moment van schrijven (december 2014) zijn er in het totaal 8980 bedrijven ingeschreven in het handelsregister. Dit is een toename van 4% ten opzichte van 1 januari 2014, toen er 8656 aantal bedrijven waren ingeschreven.

12Cijfers uit het Handelsregister, wat zeggen ze?
Het Handelsregister is er voor alle bedrijven, stichtingen en verenigingen (hierna kortweg: bedrijven) die op Bonaire gevestigd zijn. Elk jaar zien we het aantal ingeschreven bedrijven toenemen ten opzichte van het vorige jaar. Bonaire doet het dus goed en er is volop economische ontwikkeling. Maar is dat zo, kun je dat aan de hand van bovenstaande cijfers stellen?

Inschrijven t.o.v. uitschrijven
Op Bonaire is het belang van een goed handelsregister nog niet bij iedereen doorgedrongen. Mensen schrijven bedrijven vaak wel in (ook omdat het merendeel van de bedrijven een rechtspersoon is die wordt ingeschreven door de notaris), maar “vergeten” deze weer uit te schrijven. Dit zorgt voor een vertekend beeld over de economische situatie op Bonaire.In de bovenstaande cijfers is duidelijk dat we een toename zien van het aantal bedrijven op Bonaire. Dit is in werkelijkheid misschien wel niet het geval.

Door de vervuiling van het handelsre-gister staan er nog honderden bedrijven en stichtingen onterecht op actief terwijl deze in werkelijkheid al lang niet meer bestaan of zijn verhuisd. Daarom zijn we bezig met een grote schoonmaakactie waarbij we elk dossier (totaal dus bijna 9000 dossiers) gaan bekijken of deze nog actief is of niet. Daarbij bekijken we alle gegevens, van de financiële administratie, de teruggekomen post tot en met het daadwerkelijk controleren op locatie. Deze gegevens gaan we verwerken en zal voornamelijk in het eerste half jaar van 2015 gebruikt worden om veel bedrijven die onterecht op actief staan, ambtshalve te sluiten. Zo gaan we stapje voor stapje, elke dag naar een beter en meer betrouwbaar handelsregister. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we de broodnodige statistieken krijgen die we als eiland nodig hebben om vooruit te komen.

In het algemeen zien we een lichte groei van het aantal bedrijven in bepaalde sectoren.
Als we gaan kijken hoe de bedrijven per sector zijn verdeeld dan zien we dat de meeste zitten in de sector van de dienstverlening. Dit is een uitgebreide sector waar bijvoorbeeld administratie-kantoren. De toeristensector die geldt als de belang-rijkste bron van inkomsten voor het eiland (sommigen zeggen zelfs dat 80% van de economie op toerisme draait) zien we onder andere terug in de sector Hotels etc. Hier zitten naast de hotels ook de restaurants, de snacks en de vele drinkgelegenheden in. Daarnaast heeft de toeristensector natuurlijk ook een grote invloed op de sector transport, waaronder de vele tour- en excursiebedrijven vallen.

Leave a comment