Handel in emissierechten past perfect in belastingsysteem Caribisch Nederland

emissieBonaire biedt belastingtechnisch allerlei voordelen op grond van het feit dat bedrijven geen winstbelasting hoeven af te dragen en bovendien kunnen profiteren van de internationaal erkende hoogwaardige rechtsorde van Nederland. In de vorige editie van JOB is uitgelegd waarom deze combinatie het fiscale stelsel van Caribisch Nederland uniek maakt. In dit artikel zullen wij dit en enkele andere bijzonderheden toelichten aan de hand van een fictief voorbeeld van een buitenlands bedrijf, Emission Trading Co (EmTraCo), dat vanuit een Boneriaans filiaal internationaal handelt in emissierechten.

Emissierechten worden door bepaalde landen uitgegeven. Ze geven het recht om een zekere hoeveelheid broeikasgassen en/of andere schadelijke gassen uit te stoten. Een bedrijf dat veel gassen uitstoot, zal meer emissierechten moeten kopen dan een bedrijf dat in schone processen heeft geïnvesteerd. Op deze manier ontstaat een financiële prikkel om de emissie te beperken. Handelaren kunnen hierin een functie vervullen door vraag en aanbod samen te brengen.

Het emissierechtensysteem is niet onomstreden en over de effectiviteit zijn de meningen verdeeld. We gaan in het kader van deze bijdrage even aan deze discussie voorbij en behandelen evenmin de buitenlandse fiscale gevolgen. Het gaat er ons in dit verhaal vooral om, om de aantrekkelijke fiscale mogelijkheden in Caribisch Nederland te illustreren. Mogelijkheden die overigens onverkort ook gelden voor de handel in bijvoorbeeld grondstoffen, energie en edelmetalen.

Casus
EmTraCo is nog niet actief in het Koninkrijk der Nederlanden, maar van plan om een filiaal op Bonaire te openen vanuit een hoofdvestiging in het buitenland. In de opstartfase zal een klein kantoorpand worden gehuurd van waaruit twee hooggekwalificeerde handelaren werkzaam zullen zijn. Via een internationaal recruitmentbureau zijn een Braziliaan en persoon van Boneriaanse komaf geworven. Zij wonen thans beiden in het buitenland en hebben na hun academische studie economie meer dan vijf jaar werkervaring opgedaan bij verschillende handelsbedrijven. Als beloningspakket wordt een salaris van USD 90.000 netto per jaar overeengekomen en ze krijgen een auto van de zaak. Wat betekent deze nieuwe stap fiscaal gezien nu voor EmTraCo? Van welke voordelen kan EmTraCo gebruik maken?

Geen vennootschapsbelasting en zelfs geen opbrengstbelasting
Het filiaal van EmTraCo zal geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen en ook de opbrengstbelasting zal niet van toepassing zijn. Deze worden namelijk niet geheven tussen een filiaal (fiscaal noemen we dit een ‘vaste inrichting’) en een buitenlands hoofdkantoor. In sommige structuren moeten minimaal drie gekwalificeerde personen voltijds vanuit Bonaire werkzaam zijn, maar voor EmTraco geldt dat niet. Dit betekent dat de winst die door het filiaal wordt gegenereerd dus in het geheel niet wordt belast in Caribisch Nederland.

Minder loonheffingen door ex-patriate-regeling
EmTraCo zal wel loonheffingen moeten inhouden en afdragen over het loon van de werknemers, maar zij kunnen op grond van de Regeling ‘Ex-patriates 1998 BES’ voor een aantrekkelijke faciliteit in aanmerking komen. De ‘Ex-patriate’-regeling is bedoeld om de import van hooggekwalificeerde arbeid te faciliteren. De voorwaarden zijn als volgt:

  1. Werknemers mogen geen inwoner zijn geweest van Bonaire, Sint Eustatius of Saba gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de tewerkstelling;
  2. De medewerkers moeten over deskundigheid beschikken die op de lokale arbeidsmarkt niet of in beperkte mate aanwezig is;
  3. De personen in dienst moeten over specifieke deskundigheid beschikken op wetenschappelijk of hoger beroepsopleidingsniveau;
  4. De werknemers moeten ten minste vijf jaar relevante werkervaring hebben;
  5. De ingehuurde krachten krijgen een beloning van minimaal USD 83.500 per jaar.

In de casus van EmTraCo komen beide werknemers dus voor de toepassing van deze regeling in aanmerking en met behulp van die regeling bespaart de werkgever vervolgens ruim USD 40.000 per jaar aan loonheffingen. Enerzijds komt dit door de voordelige netto/bruto-salarisberekening en conform de regeling vindt er geen bijtelling plaats voor het privégebruik van de auto van de zaak. Dat laatste geldt overigens alleen als de cataloguswaarde van de auto maximaal USD 55.866 bedraagt en er verder geen ander loon in natura wordt verstrekt. Anderzijds kunnen bepaalde onkostenvergoedingen onbelast worden verstrekt aan ex-patriates.

Ook op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren en getogen personen met meer dan vijf jaar relevante werkervaring die na een verblijf van meer dan vijf jaar elders in het Koninkrijk of in het buitenland terugkomen, kunnen in aanmerking komen voor deze zeer gunstige regeling. Van de regeling kan voor een periode van maximaal vijf jaar gebruik worden gemaakt. Op verzoek en indien nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan, kan deze termijn eenmalig met nog eens vijf jaar worden verlengd door de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Geen algemene bestedingsbelasting bij invoer van zeer zuinige personenauto’s
Tot slot kan EmTraCo de twee auto’s van de zaak geheel belastingvrij importeren, indien de CO2-uitstoot zeer laag is. In de wet worden hiervoor specifieke criteria gegeven. Door de technische vooruitgang komen daar tegenwoordig steeds meer modellen voor in aanmerking. Het is dus niet zo dat alleen elektrische auto’s zich hiervoor lenen. Bij de invoer van auto’s, is normaal gesproken 25% algemene bestedingsbelasting verschuldigd.

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige personenauto’s
Voor personenauto’s met een zeer lage uitstoot die voor de 0% algemene bestedingsbelasting in aanmerking komen, hoeft bovendien geen motorrijtuigenbelasting aan het openbaar lichaam Bonaire te worden betaald. Dit vormt voor EmTraCo een extra besparing in de jaarlijkse kosten. Hebt u een onderneming in Bonaire, bent u van plan een nieuwe onderneming te starten of overweegt u om met uw onderneming te verhuizen naar Bonaire? Meijburg & Co Caribbean staat voor u klaar.

Tekst: Farousha Rellum & Jaap Rutger Kos

Leave a comment