De Kamer van Koophandel verhuist naar de Kaya Amsterdam

Vanaf 1 december is de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) te vinden op een nieuwe locatie die veel meer mogelijkheden biedt.
Kaya Amsterdam 23 wordt een heus ondernemersplein waarvan de KvK slechts één van de instellingen is.Dit om de ondernemer sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn. De Kamer is een aantal jaren geleden begonnen met de professionalisering van haar activiteiten. Dit nieuwe onderkomen ligt in het verlengde hiervan. Ondernemers krijgen op één en dezelfde locatie meer mogelijkheden om informatie te verkrijgen, verschillende mensen te ontmoeten en vragen te stellen.

5Samenwerking met Qredits
Een ondernemersplein geeft onderdak aan meerdere instellingen die de ondernemer van dienst kunnen zijn. Zo zit de KvK in het pand aan de Kaya Amsterdam recht onder Directie Ruimte & Ontwikkeling, waar ook de vestigingsvergunningen en grondvergunningen worden verleend. Dat levert een enorme tijdsbesparing op voor de ondernemer. Want ook al is het eiland niet zo groot, tijd verliezen door van instantie naar instantie te rijden is snel gebeurd en altijd zonde. Daarnaast gaat de KvK nauw samenwerken met Qredits, de kredietorganisatie die zich vanuit Nederland inzet om leningen te verstrekken aan ondernemers. De plaatselijke bedrijfsconsulent van Qredits zit intern bij de KvK en kan daar ook de mensen ontvangen, de zaken bespreken en een indicatie geven over de vervolgstappen. Uiteraard biedt de bedrijfsconsulent ook hulp bij het invullen en beoordelen van de kredietaanvraag. Naast Qredits zullen nog meer bedrijven en instellingen onderdak vinden bij de KvK. Welke dat zijn is op dit moment nog niet duidelijk, maar de KvK wil graag dat deze partijen van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van de handel en nijverheid op Bonaire.

Trainingen & workshops
Binnen de KvK nieuwe stijl aan de Kaya Amsterdam is ook een grote zaal beschikbaar waar alle trainingen en workshops voortaan gehouden zullen worden. Dit zorgt ervoor dat straks iedereen weet waar men moet zijn als de Kamer iets organiseert.
Dat maakt het voor ondernemers een stuk gemakkelijker. Alleen bij zeer grote bijeenkomsten zal worden uitgeweken naar externe locaties. In 2016 zullen er ook weer veel trainingen, workshops en seminars worden georganiseerd door de KvK om de kennis en kunde op het eiland te bevorderen. De precieze data en inhoud van de evenementen worden zo gauw ze bekend zijn gemeld op de Facebookpagina van de KvK. Houd deze dus in de gaten.

Bereikbaarheid & zichtbaarheid
Vaak klaagden ondernemers dat de KvK moeilijk te vinden was.
Vooral startende ondernemers wisten niet waar ze moesten zoeken.
Daarnaast was de bereikbaarheid van de KvK matig vanwege het zeer beperkt aantal parkeerplekken voor de deur. Bij de nieuwe locatie zal er voldoende parkeerruimte zijn. En hoewel de locatie iets verder van het centrum van Kralendijk afligt, is de bereikbaarheid optimaal.

Tijdens de verbouwing blijven 

we geopend.
Er zal tot 1 december hard gewerkt worden om alles op tijd af te krijgen. Ondertussen ondervinden de ondernemers weinig last van de verhuizing. De Kvk blijft zo lang mogelijk open op de oude locatie aan de Kaya Grandi 67. De overgang naar de nieuwe locatie vindt in het weekeinde plaats en de eerstvolgende werkdag dient alles aangesloten te zijn en te functioneren, zodat ondernemers vanaf dat moment in het nieuwe gebouw hun KvK-zaken kunnen regelen.

Tekst: Dick ter Burg

Leave a comment