Natuur

image012‘De bui die ik na tuur bracht een onnatuurlijk nat uur in de natuur.’ 

Onze natuur blijft in alle opzichten een fascinerend onderwerp. Niet alleen omdat de natuur zich weerspiegelt in onze taal, onze dagelijkse bevindingen en afwegingen, maar ook vanwege haar letterlijke en figuurlijke veelheid aan variatie, haar diversiteit, oneindige creativiteit en buigzaamheid. Denk aan de Dividiviboom die buigt of barst niet maar laat zich meevoeren met de wind. De mier die hoe klein ook als deel van het geheel samenwerkt om het grotere doel te bereiken. De natuur is uitermate economisch ingericht. Alles is verbonden, alles heeft een functie, een doel en wordt op de een of andere manier gerecycled. Niets gaat verloren. Met dit principe van ‘win win’ of ‘en en’ staat de natuur dus veel minder ver van economie af dan men vaak denkt of men ons wil doen geloven. Vergelijken we de natuur met de mensen op Bonaire zien we ook daar veel gelijkenissen. En mogelijk zouden we, als we ons meer door onze natuur laten leiden nog creatiever worden in het bereiken van onze doelen, nog meer variëren om de concurrentie voor te blijven, nog flexibler om kunnen gaan met keuzes die we maken en als afzonderlijke delen van het geheel nog beter gaan samenwerken voor dat grotere doel, een in alle opzichten en voor allen welvarend Bonaire. Een taak die een ieder eerst voor zichzelf vorm zal moeten geven. En mocht je het even niet meer weten? Ga dan op je porch zitten en kijk om je heen of ga wandelen en laat je leiden door de natuur. Zeker weten dat het antwoord zich dan aandient.

Leave a comment